'Bắt tay' đẩy mạnh phổ biến pháp luật cho thanh, thiếu niên Cần Thơ

Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an TP, Ban ATGT TP và Thành Đoàn TP Cần Thơ vừa có Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh, thiếu niên năm 2018. 

Công tác phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đối tượng cho thanh, thiếu niên luôn được các ngành, các cấp TP. Cần Thơ đặc biệt quan tâm.

Công tác phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đối tượng cho thanh, thiếu niên luôn được các ngành, các cấp TP. Cần Thơ đặc biệt quan tâm.

Việc hợp tác này nhằm tăng cường công tác phối hợp PBGDPL trong nhà trường; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đối tượng thanh thiếu niên, đoàn viên; tiếp tục nhân rộng mô hình PBGDPL trong nhà trường, các mô hình PBGDPL trong thanh thiếu niên mang lại hiệu quả thời gian qua. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm và đảm bảo cơ chế phối hợp giữa các ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác PBGDPL, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, là cơ sở để tác động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác PBGDPL đối với đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. 

Theo kế hoạch phối hợp, công tác phối hợp PBGDPL cho thanh, thiếu niên năm nay tập trung vào 4 nội dung trọng tâm, bao gồm: PBGDPL trong nhà trường; PBGDPL cho đối tượng thanh, thiếu niên ở các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; PBGDPL cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên và xây dựng tài liệu PBGDPL. Cụ thể:

Đối với công tác PBGDPL trong nhà trường sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo vệ môi trường, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật Thanh niên; Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật Phòng, chống ma túy và các Luật mới được Quốc hội thông qua năm 2018 có liên quan đến đối tượng thanh thiếu niên trong nhà trường… thông qua các hình thức sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, đố vui, hái hoa dân chủ, diễn tiểu phẩm.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền PBGDPL cho học sinh trong nhà trường thông qua việc đưa tin, bài tuyên truyền PBGDPL qua Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường; tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên, học sinh sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Fanpage...

Đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật thông qua việc phổ biến các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Trẻ em, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiếp pháp năm 2013 cho công chức, viên chức phụ trách pháp chế; báo cáo viên ngành giáo dục và giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân. 

Đối với công tác PBGDPL cho đối tượng thanh, thiếu niên ở các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, Ban An toàn giao thông TP sẽ chủ trì phối hợp các đơn vị tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội; quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho đối tượng thanh thiếu niên ở các địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật trên địa bàn các phường: Hưng Phú (quận Cái Răng); Phước Thới (quận Ô Môn); Thới Thuận (quận Thốt Nốt) và thị trấn Thanh An (huyện Vĩnh Thạnh) thông qua việc tổ chức các buổi tuyên truyền hoặc lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp, cấp cấp tài liệu, tờ rơi, tuyên truyền qua áp phích, băng rôn....

Bên cạnh đó, Thành đoàn và các đơn vị có liên quan cũng sẽ đẩy mạnh công tác PBGDPL cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên thông qua việc phổ biến các quy định của pháp luật về hình sự, dân sự, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp 2013, pháp luật về an toàn giao thông, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Thanh niên, Luật Việc làm và các văn bản luật mới được Quốc hội thông qua trong năm 2018. Đi cùng với đó là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động PBGDPL cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên thông qua việc đăng tải các sản phẩm, tài liệu, thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội do tổ chức Đoàn, Hội, Đội quản lý. 

Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và phát hành Tờ gấp pháp luật, Sổ tay pháp luật tuyên truyền các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013, Luật Trẻ em, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Thanh niên, Luật Việc làm và các văn bản luật mới được Quốc hội thông qua…

Cùng chuyên mục
Đọc thêm