Cả tháng Lai Châu không phải áp dụng cưỡng chế thi hành án

Do làm tốt công tác động viên, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành, trong tháng toàn tỉnh không áp dụng  biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với trường hợp nào. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được lãnh đạo quan tâm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Từ ngày 01/8/2018 đến 31/8/2018, các cơ quan THADS Lai Châu đã thụ lý 444 việc. Tổng số việc phải thi hành là 443 việc trong đó: Số việc có điều kiện thi hành: 269 việc (chiếm tỷ lệ 61% trên tổng số việc phải thi hành); Số việc chưa có điều kiện thi hành: 174 việc (chiếm tỷ lệ  39%  trên tổng số việc phải thi hành). Trong số có điều kiện thi hành, đã giải quyết xong: 153 việc, đạt tỷ lệ 56%. Số việc chuyển kỳ sau là: 290 việc (chiếm 65% trên tổng số phải thi hành).

Kết quả thi hành về tiền: Trong số có điều kiện thi hành, đã giải quyết xong: 856.349.000 đồng, đạt tỷ lệ 19%. Do làm tốt công tác động viên, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành, trong tháng toàn tỉnh không  áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với trường hợp nào. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được lãnh đạo quan tâm.

Thường xuyên theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thi hành án cấp huyện làm tốt công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Xây dựng lịch tiếp công dân tháng 8/2018 của Cục THADS và đăng tải lên trang thông tin điện tử của Cục THADS.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp đã được ký kết về công tác THADS. Tăng cường phối - kết hợp với các ngành, các cơ quan đoàn thể tại địa phương trong công tác THADS, nhất là phối kết hợp với Tòa án, Viện kiểm sát, Công an cùng cấp. 

Tuy nhiên, công tác thi hành án tại cơ sở còn gặp nhiều khó khăn và hiệu quả chưa cao do địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân còn hạn chế. Một số công chức chưa thực sự chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ công chức lãnh đạo Cục, các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS trực thuộc chưa đảm bảo đủ cơ cấu; chất lượng công chức còn có mặt hạn chế, công chức có chức danh tư pháp (chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký) còn thiếu, công tác kiện toàn còn chậm, gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn và tiêu chuẩn để bổ nhiệm. Do đó, thời gian tới, Lai Châu xác định sẽ thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
3 huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

3 huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

(PLVN) - Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ vừa được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019; tương tự là thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang hoàn thành năm 2020. Cũng tỉnh Tiền Giang, huyện Gò Công Đông được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Đọc thêm