Cần Thơ phát động tháng cao điểm chống bạo lực với phụ nữ và bé gái

Hôm qua, 14/11, UBND TP Cần Thơ phối hợp cùng các sở, ngành tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 với chủ đề “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

Cần Thơ phát động tháng cao điểm chống bạo lực với phụ nữ và bé gái

Sau 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và 7 năm thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020, TP Cần Thơ đã thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Bảo đảm mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, lạo động…nhận thức của xã hội về bình đẳng giới, về vị trí vai trò của phụ nữ được nâng lên, ngày càng phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong công cuộc đổi mới của đất nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng. 

Tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Lê Văn Tâm cho biết, các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình đã được xây dựng và phát triển 71/85 xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện mô hình, đạt hơn 85%, các vụ bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình, bạo lực học đường đã giảm so với những năm trước.

Đồng thời, kêu gọi các cấp các ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị -xã hội, cơ quan doanh nghiệp… hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, phụ nữ và trẻ em bị bạo lực vươn lên trong cuộc sống.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm