Cần Thơ triển khai, phổ biến nhiều văn bản luật mới

Ngày 8/6, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua.

Cần Thơ triển khai, phổ biến nhiều văn bản luật mới

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã giới thiệu triển khai, phổ biến 5 văn bản luật gồm: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng; Luật Quản lý nợ công; Luật Thủy sản và Luật Lâm nghiệp; đồng thời, hội nghị còn triển khai Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. 

Theo ông Võ Văn Chính – Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL TP Cần Thơ để triển khai, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 4 thông qua Ủy ban Nhân dân TP Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 23/2/2018.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL TP Cần Thơ, đề nghị lãnh đạo các Sở, ngành, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp quan tâm tổ chức thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 23/2/2018 của UBND thành phố; trong đó lưu ý việc hiệu lực thi hành các văn bản luật để tổ chức triển khai, phổ biến kịp thời và phối hợp. Đối với Sở, ban, ngành thành phố, cần quan tâm tổ chức triển khai các văn bản luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị với hình thức, nội dung phù hợp; thời gian thực hiện cho đến hết quý III năm 2018.

Bên cạnh đó, đề nghị lãnh đạo UBND quận, huyện chỉ đạo tổ chức triển các văn bản luật trong nội bộ cơ quan, ban, ngành cấp trong quý III năm 2018; chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật ra nhân dân trong năm 2018 đối với những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân.

Cần tiếp tục đa dạng hóa các hình thức PBGDPL lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc truyền tải quy định mới đến mọi tầng lớp nhân dân, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền; tiếp tục phát huy hình thức tuyên truyền miệng thông qua hội nghị, họp, tập huấn.

Ở cơ sở, tiếp tục quan tâm tuyên truyền PBGDPL qua các hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, lồng ghép trợ giúp pháp lý lưu động, qua hòa giải ở cơ sở, qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, loa truyền thanh, lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở.

Đồng thời, đề nghị các Sở, ban, ngành, thành phố, UBND quận, huyện quan tâm, phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND thành phố tiến hành rà soát các quy định có liên quan đến nội dung văn bản luật mới, kịp thời báo cáo UBND thành phố sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ những văn bản không còn phù hợp.

Cùng chuyên mục
Lao Cai giao 800 tân binh cho các đơn vị nhận quân

Lao Cai giao 800 tân binh cho các đơn vị nhận quân

(PLVN) - Ngày 3/3/2021, tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Lào Cai tưng bừng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021 trên tinh thần nhanh, gọn và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  
Đọc thêm