Chủ tịch Bắc Giang chỉ đạo việc thực hiện qui định về tuổi nghỉ hưu mới

(PLVN) - Nhằm bảo đảm thống nhất về thời điểm ra thông báo nghỉ hưu, ra quyết định nghỉ hưu, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành chỉ đạo thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu đối cán bộ, công chức, viên chức. 

Từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của cả nam và nữ đều tăng

Từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của cả nam và nữ đều tăng

Theo quy định hiện hành, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức phải ra thông báo nghỉ hưu trước 6 tháng và ra quyết định nghỉ hưu trước 3 tháng tính đến thời điểm công chức, viên chức nghỉ hưu theo quy định.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) quy định: Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ; được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, TP quán triệt, triển khai những nội dung của Bộ luật Lao động năm 2019 (nhất là nội dung liên quan đến tuổi nghỉ hưu) tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị. 

Cụ thể, thực hiện áp dụng tuổi nghỉ hưu như sau: Đối với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu sau ngày 01/01/2021, khi xem xét ra thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu được tính trên cơ sở tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. Trường hợp cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức đã ra thông báo nghỉ hưu thì không phải ra thông báo lại; thời điểm ra quyết định nghỉ hưu thực hiện theo quy định.

Đối với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu từ nay đến ngày 31/12/2020 mà thuộc diện được áp dụng lùi thời điểm nghỉ hưu (là các trường hợp thời điểm nghỉ hưu trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán; có vợ/chồng/bố/ mẹ/con từ trần, bị Tòa án tuyên bố mất tích; bản thân và gia đình bị thiệt hại do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn; bị bệnh nặng hoặc bị tai nạn có giấy xác nhận của bệnh viện; đang điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày) thì không áp dụng quy định mới của Bộ Luật Lao động./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm