Chủ tịch Quảng Ninh đề nghị mời tư vấn nước ngoài có uy tín cùng tham gia xúc tiến đầu tư

(PLVN) - Ngày 17/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn đề nghị mời tư vấn nước ngoài có uy tín cùng tham gia trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA) về tổ chức bộ máy, kết quả hoạt động và những nhiệm vụ chính trong thời gian tới.

Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn đề nghị mời tư vấn nước ngoài có uy tín cùng tham gia xúc tiến đầu tư.

Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn đề nghị mời tư vấn nước ngoài có uy tín cùng tham gia xúc tiến đầu tư.

Hiện nay, theo chức năng, thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đang tiếp nhận và giải quyết 2 thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư các dự án ngoài ngân sách, ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, gồm: Tham mưu địa điểm nghiên cứu quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đầu thầu hoặc nhận chuyển nhượng dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

Đồng thời, Ban cũng là đầu mối tổng hợp, theo dõi, tham mưu triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh; đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI).

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay, Ban đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm nghiên cứu quy hoạch cho 93 dự án; tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 69 dự án với tổng mức đầu tư là khoảng 13.600 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn khẳng định, sau 8 năm hoạt động, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã khẳng định là mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng vào kết quả cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới, ông Nguyễn Tường Văn yêu cầu, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chủ động đề xuất những giải pháp, sáng kiến trong hoạt động, mở rộng hợp tác quốc tế, mời tư vấn nước ngoài có uy tín cùng tham gia trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư; xây dựng quy trình giải quyết rõ ràng, minh bạch, cụ thể đối với từng lĩnh vực đầu tư.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm