Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước.

(PLVN) - Đó là nội dung được nêu tại Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2020 do UBND huyện Bình Đại (Bến Tre) tổ chức vào ngày 16/04 vừa qua. 

ông Phạm Hữu Toại - Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại (Bến Tre) phát biểu tại hội nghị trực tuyến ngày 16/4.Ảnh: Minh Nhân

ông Phạm Hữu Toại - Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại (Bến Tre) phát biểu tại hội nghị trực tuyến ngày 16/4.Ảnh: Minh Nhân

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Bình Đại nhằm đẩy nhanh các công tác giải quyết công việc, thủ tục hành chính một cách nhanh gọn và thuận tiện nhất, giúp cho người dân và doanh nghiệp trong huyện liên hệ làm việc với các cơ quan nhà nước tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Để thực hiện tốt kế hoạch, trong năm 2020 huyện Bình Đại cần đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trong ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cá nhân, tổ chức, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính địa phương gắn với triển khai phát triển và xây dựng chính quyền điện tử.

Theo đó, huyện chú trọng ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice trong trao đổi, giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị đạt tối thiểu 90% và 100% cán bộ công chức, viên chức sử dụng. Cơ quan, ban ngành huyện sử dụng hộp thư công vụ, sử dụng hệ thống một cửa điện từ VNPT-iGate, chữ ký số chuyên dùng, hộp thư công vụ; đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của huyện vào Quý 2/2020 đạt 20% và đến cuối năm 2020 đạt từ 40% trở lên với 36 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo quy định.

Điểm cầu xã tham gia phát biểu. Ảnh: Minh Nhân

Đặc biệt, tại các Bộ phận một cửa của huyện Bình Đại sẽ bố trí màn hình giới thiệu các dịch vụ công trực tuyến, chính sách khuyến khích giúp người dân trong lúc chờ đợi giải quyết thủ tục hành chính có thể xem, nắm và hiểu thêm về các dịch vụ công trực tuyến.

Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu, kế hoạch đề ra, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Phạm Hữu Toại chỉ đạo các cơ quan, ban ngành huyện, cần tập trung triển khai nhiều giải pháp nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản liên thông của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện dưới dạng điện tử.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Đại đề nghị các cơ quan, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cũng như lợi ích, sự thuận tiện của dịch vụ công trực tuyến, quan tâm sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan, nhà nước.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm