Hà Giang tạo đột phá về cải cách hành chính

(PLVN) -  Hệ thống hành chính nhà nước luôn trong quá trình động, vừa bảo đảm sự quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xã hội, vừa tìm cách thích ứng với những thay đổi của xã hội, của nền kinh tế.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) đối với sự phát triển của tỉnh, thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng Hà Giang, công tác CCHC của tỉnh được đẩy mạnh và đạt được những kết quả rất tích cực.

Tỉnh đã tâp trung rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan đơn vị theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh. 

Công chức xã Pải Lủng (Mèo Vạc) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: BaoHaGiang 

Công tác CCHC được quan tâm chỉ đạo thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), lấy công nghệ thông tin là phương tiện và cán bộ là then chốt. Theo đó, nhiều chủ trương, đề án, sáng kiến mang tính đột  phá được nghiên cứu xây dựng, triển khai thực hiện và thu được kết quả tích cực.

Kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước được tăng cường. Chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính và dịch vụ công được cải thiện, nhất là qua triển khai cơ chế một cửa và Trung tâm phục vụ hành chính công; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 69%. 

Trong tổng thể bức tranh màu sáng về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh giai đoạn vừa qua thì công tác CCHC đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Các cấp, ngành cũng đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực này.

Để tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong CCHC, tỉnh đã quán triệt tới từng lãnh đạo đầu ngành và những người đứng đầu phải thể hiện tinh thần quyết tâm, phải triển khai đồng bộ các giải pháp theo từng lĩnh vực phụ trách. Bên cạnh đó, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc mà các nhân, doanh nghiệp còn gặp phải trong quá trình giao dịch với cơ quan chức năng.

Hiện 100% lãnh đạo có thẩm quyền ký các cấp đã được trang bị chữ ký số chuyên dùng, tỷ lệ văn bản phát hành được ký số đạt 85%, tăng cường hợp, làm việc trực tuyến, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; phát huy tốt hiệu quả của hệ thống giao ban trực tuyến 4 cấp, đặc biệt trong việc tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp xã (tiêu biểu xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên) và tổ chức các hội nghị trực tuyến trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội.

Việc cải cách tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính cũng được tỉnh đặc biệt chú trọng. Theo đó, bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp được sắp xếp, kiện toàn đúng quy định; tinh gọn tổ chức bên trong của các đơn vị hành chính và giảm đầu mối các đơn vị sự nghiệp; thực hiện đầy đủ phân cấp quản lý giữa T.Ư với địa phương và từng lĩnh vực. 

Năm 2020, tỉnh đã hoàn thành sắp xếp 4 đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần, hoàn thiện 11 đề án về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị. Cùng với đó, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm và có nhiều đổi mới. Tỉnh đã hoàn thành triển khai xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức, tổ chức thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh, thực hiện tinh giảm 732  chỉ tiêu biên chế so với năm 2019. 

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chánh tại Bộ phận một cửa xã Phú Quý,ảnh: Bích Quyền

Theo kết quả công bố Chỉ số PCI năm 2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): Hà Giang đạt 62,62 điểm, xếp thứ 60/63 tỉnh, thành phố, giữ vị trí xếp hạng ở nhóm Trung bình. Chỉ số PCI năm 2019 của tỉnh có 9/10 Chỉ số thành phần tăng điểm.

Điều này chứng minh sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh; nhất là sự cạnh tranh bình đẳng, gia tăng khả năng tiếp cận đất đai, giảm thiểu chi phí, thời gian cho doanh nghiệp.

Đơn cử như tính năng động của tỉnh xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố. So với năm 2018, tăng 0,72 điểm và 7 bậc. Kết quả này phản ánh sự năng động, sáng tạo của chính quyền tỉnh trong giải quyết vấn đề mới phát sinh khi được DN đánh giá tỷ lệ này tăng 6%. 

Đồng thời, doanh nghiệp cho rằng thái độ của chính quyền tỉnh với khu vực kinh tế tư nhân là tích cực, tăng 8%. Hơn nữa, hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa chính quyền và cộng đồng DN, thông qua Chương trình Cà phê doanh nhân hàng tuần hay hội nghị đối thoại DN định kỳ đã kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh của DN về khó khăn, vướng mắc cũng như trao đổi, kết nối các cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, số lượng DN nhận được phản hồi của cơ quan nhà nước sau khi phản ánh khó khăn, vướng mắc đạt 100%...

Trong giai đoạn tiếp theo, tỉnh Hà Giang xác định: Cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, ứng udngj công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng công vụ. Bên cạnh đó, cần tăng cường đẩy mạnh sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp nhiệm vụ.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính), liên tục đổi mới trên tinh thần cầu thị, thường xuyên cập nhật các nội dung về thể chế, bộ máy, con người..để phù hợp với xu thế chung, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Đọc thêm