Hà Nam tập trung lực lượng, thực hiện tốt công tác thanh tra trong năm 2020

(PLVN) - Sáng 25/12, Thanh tra tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Hà Nam tập trung lực lượng, thực hiện tốt công tác thanh tra trong năm 2020

Theo đó, trong năm 2019, toàn Ngành đã triển khai 371 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành đối với 2.271 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 889 tổ chức, cá nhân có sai phạm; tổng sai phạm về kinh tế là 15.221,1 triệu đồng. Trong đó, kiến nghị xử lý thu hồi 7.741,7 triệu đồng; giảm trừ giá trị quyết toán 1.262,4 triệu đồng; kiến nghị khác trên 704,1 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 37 cá nhân, 14 tập thể; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc; xử phạt hành chính trên các lĩnh vực 164 trường hợp với số tiền đã nộp ngân sách nhà nước 5.502,9 triệu đồng. 

Riêng Thanh tra tỉnh đã triển khai 14 cuộc thanh tra hành chính tại 78 đơn vị, số có sai phạm là 50 đơn vị, tổ chức; tổng sai phạm về kinh tế 9.240,5 triệu đồng. Đã kiến nghị thu hồi 7.325,1 triệu đồng; giảm trừ giá trị quyết toán 1.211,3 triệu đồng; kiến nghị khác 704,1 triệu đồng.

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được duy trì có nề nếp, việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư đảm bảo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Thanh tra từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tham mưu kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Năm 2019, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 4.186 lượt công dân (giảm 9,2% so với năm 2018), có 106 lượt đoàn đông người (giảm 19,7% so với năm 2018); tiếp nhận 2.181 đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; đã giải quyết 68/74 vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 91,9%). Các sở, ngành, các huyện, thành phố đã giải quyết 377 vụ việc kiến nghị, phản ánh của công dân. Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ, thống nhât, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Ngành Thanh tra của tỉnh Hà Nam vẫn gặp phải những khó khăn, vướng mắc. Chẳng hạn như, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ trong một số trường hợp khiến các cơ quan quản lý nhà nước gặp khó khăn khi quản lý, theo dõi lĩnh vực đối với doanh nghiệp; việc cập nhật dữ liệu trên hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa đầy đủ; công tác giám sát, xử lý sau thanh tra chưa có giải pháp quyết liệt trong tham mưu xử lý đối với những đối tượng chây ỳ, chậm thực hiện kết luận thanh tra…

 Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhằm đạt được những kết quả tốt hơn trong năm 2020, ngành Thanh tra đã đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cụ thể là, tiếp tục tập trung lực lượng, thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ; khai thác, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh; thường xuyên rà soát, xử lý chồng chéo, trùng lắp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị. 

Đồng thời, tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Bộ Chính trị, UBND tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, không để hình thành điểm nóng phức tạp, phấn đấu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo có chất lượng, đạt trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ toàn ngành; đẩy mạnh xây dựng văn hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2019 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và nhận giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh.

Cùng chuyên mục
Thêm 4 ca COVID-19 tại một xã, Hà Nam họp khẩn

Thêm 4 ca COVID-19 tại một xã, Hà Nam họp khẩn

(PLVN) - Sau khi liên tiếp ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Công Lý (huyện Lý Nhân), chiều 16/5, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam chủ trì hội nghị trực tuyến tuyến với 6 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.
Đọc thêm