Hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của Phước Long (Bạc Liêu)

(PLVN) - Phước Long (Bạc Liêu) là huyện có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, nền đất yếu nên gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới so với các địa phương khác trong tỉnh do huyện phải tốn khá nhiều kinh phí để xây dựng và hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn vì đây là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của Phước Long (Bạc Liêu)

Diện mạo NTM kiểu mẫu

Cùng với đó huyện phải tập trung chỉ đạo đồng loạt 7/7 xã xây dựng nông thôn mới nên gặp nhiều khó khăn, nhất là về nguồn lực. Trong khi đó, nguồn vốn ngân sách Chương trình xây dựng nông thôn mới Trung ương hỗ trợ cho huyện còn ít, vốn các chương trình, dự án khác của tỉnh đầu tư cho huyện chưa nhiều nên ảnh hưởng phần nào đến quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình hưởng ứng tích cực của nhân dân, đến cuối năm 2015 Phước Long có 7/7 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đến cuối 2017 Phước Long đã về “đích” đạt chuẩn nông thôn mới, là huyện đầu tiên trong tỉnh và cả nước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 558/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, huyện đang tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.

Diện mạo ấp Bình Tốt (xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Bạc Liêu) khi trở thành ấp NTM kiểu mẫu. 

Theo đó, huyện chọn 04 xã làm điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao và 05 ấp làm điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Qua hơn 01 năm tổ chức triển khai thực hiện, đến nay, toàn huyện có 38/67 ấp được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2/4 xã chỉ đạo điểm thực hiện hoàn thành 6/6 tiêu chí với 20/20 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao và được các Sở, Ngành tỉnh thẩm định chuẩn bị công nhận đạt chuẩn. Riêng 2 xã còn lại huyện đang thẩm tra đề nghị tỉnh thẩm định để tiến tới công nhận đạt chuẩn. 

Trong thời gian thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và thực hiện lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đến nay kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Phước Long được quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ. 

Trên địa bàn huyện hiện đã xây dựng 76 tuyến đường dài 252,6km; xây dựng hoàn thành 315 cây cầu bê tông cốt thép, bên cạnh đó huyện đã vận động nhân dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” , huyện hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp cát, đá, ngày công lao động xây dựng 27 tuyến lộ ngõ xóm, dài 21,1 km, nâng tổng số đến nay 202 tuyến, dài 291,4 km. 

Xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu (Ấp Phước Thọ Tiền, xã Phước Long (huyện Phước Long, Bạc Liêu). 

Hệ thống thủy lợi - thủy nông nội đồng đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu nguồn nước phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản với 123 kênh thủy lợi; sên vét 282 lượt kênh thủy nông nội đồng, xây dựng thêm 28 trạm bơm, gắn với 27 ô đê bao khép kín, từ đó đã đem lại hiệu quả trong việc tưới và tiêu, đến nay toàn huyện có 13.270/13.736 ha diện tích trồng lúa chủ động được tưới và tiêu, chiếm tỷ lệ 96,61% và 21.677/21.677 ha diện tích nuôi trồng thủy sản đảm bảo được nguồn nước trong sản xuất, chiếm tỷ lệ 100%. 

Đến nay các xã có 24.065 hộ dân các xã sử dụng điện an toàn, đạt 99,9% tổng số hộ dân ở các xã. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất trường học, nhà thiết chế văn hóa, y tế cũng được quan tâm đầu tư phát triển đáp ứng tốt nhu cầu sự nghiệp giáo, hưởng thụ văn hóa tinh thần và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Nhờ quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nên diện mạo nông thôn của Phước Long không ngừng đổi mới theo hướng sáng – xanh - sạch - đẹp gắn với bảo vệ môi trường trước tác động của biến đổi khí hậu. 

 Hạ tầng giao thông nông thôn được đồng bộ, có tuyến xe buýt đi qua các xã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại.

Bên cạnh đó, huyện Phước Long đặc biệt quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát triển sản xuất nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Nếu như cuối năm 2018 GRDP bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 48,9 triệu đồng/người/năm thì ước cuối năm 2019 thu nhập bình quân đầu người đạt 56,8 triệu đồng/người/năm.

Công tác giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo được huyện chỉ đạo quyết liệt. Từ đầu năm 2019 đến nay huyện đã triển khai xây dựng hoàn thành bàn giao trên 1.530 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho gia đình chính sách, người có công với nước; trao vốn được 229 hộ nghèo, với số tiền 613,5 triệu đồng. Phấn đấu đến cuối năm 2019 huyện không còn hộ nghèo (trừ các hộ thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, bệnh tật...). 

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất trường học, văn hóa, y tế cũng được quan tâm đầu tư phát triển đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững; trật tự xã hội được đảm bảo; hệ thống tổ chức chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát huy..., Có thể thấy rằng, diện mạo nông thôn của huyện Phước Long đã có nhiều khởi sắc theo hướng sáng – xanh – sạch – đẹp, sản xuất phát triển theo hướng toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Không dừng lại ở đó, trong thời gian tới huyện Phước Long sẽ tiếp tục chọn hướng đi mới trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp – nông dân – nông thôn, giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030, đó là xây dựng Phước Long trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu văn minh và hiện đại. 

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân 

 Ông Đặng Tiến Út – Bí thư Huyện ủy Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Ông Đặng Tiến Út – Bí thư Huyện ủy Phước Long cho biết: Mục tiêu trọng tâm trong năm 2020 của huyện là tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí cấp xã nâng thôn mới nâng cao, tiêu chí huyện nông thôn mới, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, dân trí nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững, hệ thống chính trị được tăng cường. 

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Phước Long đã đề ra một số mục tiêu cụ thể sau: Tất cả 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Công nhận 100% số ấp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 60 triệu đồng/người/năm trở lên; kiên cố hóa nhà ở đạt theo tiêu chuẩn quy định từ 90% trở lên, huyện không còn nhà lụp sụp, siêu dẹo; Có 100% trường có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia; không có hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo); Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98% trở lên; Tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn từ các nguồn đạt 99,9% trở lên;  Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 70% trở lên; Tỷ lệ thu gom rác thải tập trung đạt trên 90%. 

Huyện Phước Long phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu văn minh và hiện đại vào năm 2020. 

Chủ tịch UBND huyện Phước Long Phạm Thanh Hải phấn khởi cho biết: "Phước Long được Trung ương chọn là một trong năm huyện điểm của cả nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ðầu năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức công nhận huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới, là huyện đầu tiên trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, Huyện ủy và uBND huyện đang tiếp tục nâng cao các tiêu chí để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, bền vững đến năm 2020…" . 

Trước điều kiện và lợi thế đang có, việc tạo ra bước đột phá nhanh và vững mạnh hơn về kinh tế để xây dựng một Phước Long thêm giàu, đẹp trong tương lai không xa.

 

 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm