Hòa Bình (Bạc Liêu) 'tháo gỡ' hàng chục vụ khiếu kiện kéo dài

(PLVN) - Thời gian qua các cấp chính quyền huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo. Nhờ đó, các vụ việc khiếu kiện kéo dài dần được tháo gỡ. Số lượt công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị giảm, niềm tin của nhân dân đối với chính quyền được tăng cường, củng cố. 

Hòa Bình (Bạc Liêu) 'tháo gỡ' hàng chục vụ khiếu kiện kéo dài

Chế độ trực tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo huyện được thực hiện đúng quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ban Tiếp công dân của huyện tiếp dân thường xuyên và phối hợp với các ngành của tỉnh tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư theo quy định. 

Trong năm 2019, huyện Hòa Bình đã tổ chức tiếp công dân định kỳ được 16 cuộc với 58 lượt công dân đến yêu cầu; tiếp thường xuyên 92 lượt người, các yêu cầu chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Qua đó, đã thụ lý giải quyết 20 trường hợp, trong đó: ban hành Quyết định giải quyết 07 trường hợp (tranh chấp đất đai 05 trường hợp; giải quyết khiếu nại 02 trường hợp), Công văn trả lời 06 trường hợp, ngành chức năng đang kiểm tra, xác minh, đề xuất hướng giải quyết 07 trường hợp. Chuyển về Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xem xét giải quyết theo thẩm quyền các trường hợp còn lại.

Ông Dương Văn Thới - Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình (đứng, bìa trái) đang giải thích vụ việc cho công dân. 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được công bố, niêm yết công khai tại nơi tiếp công dân tại các xã, thị trấn…đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử huyện và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn. Tại mỗi kỳ tiếp công dân, UBND huyện đều có mời Thường trực Huyện ủy, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện cùng tham dự. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, Ban Tiếp công dân huyện đều có thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về kết quả tiếp công dân và giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành giải quyết.

Trong 80 vụ việc đã giải quyết xong từ năm 2015 đến tháng 11/2019. (trong đó 25 vụ việc tồn đọng kéo dài từ 4 năm; 7 năm; 12 năm; 24 năm).

Điển hình: Vụ tranh chấp bà Trần Thị Phụng (cư trú ấp Xóm Lớn A, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu); yêu cầu giải quyết tranh chấp đất với ông Nguyễn Hoàng Minh và một số nội dung khác…

Ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung vụ việc tranh chấp đất đai giữa bà Trần Thị Phụng và ông Nguyễn Hoàng Minh, có báo cáo đề xuất hướng giải quyết trình Ủy ban nhân dân tỉnh; giao Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ việc bà Trần Thị Phụng trình bày bị đập phá nhà cửa, xem xét giải quyết các đề nghị của bà Phụng theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ Bà về đời sống vật chất, tinh thần...

Theo thông báo số 235/TB-UBND, ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh - Lâm Thị Sang tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại của công dân ngày 17/9/2019, đa số hộ dân đã thống nhất với chủ trương giải quyết của tỉnh, huyện. Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo xã Vĩnh Mỹ A tiến hành làm các thủ tục cấp sổ hộ nghèo, bảo hiểm y tế cho bà Phụng.

Ông Dương Văn Thới - Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình. 

Trao đổi với Phóng viên Báo PLVN, ông Dương Văn Thới - Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết: “Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên có các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và rà soát đơn thư tồn đọng, phức tạp kéo dài ở các địa phương. Đồng thời, yêu cầu, đôn đốc thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả các buổi tiếp công dân định kỳ; nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, xác định nguyên nhân từng vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, từ đó có giải pháp phù hợp, khả thi.

Bên cạnh đó, là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và trực tiếp của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh nên công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện có bước chuyển biến tích cực”.

Do vậy, Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình tiếp tục tập trung đẩy mạnh các giải pháp, chỉ đạo các cấp, các ngành nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương phục vụ có hiệu quả cho việc phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, tập trung chỉ đạo giải quyết đúng pháp luật đơn thư mới phát sinh ngay từ cơ sở, tăng cường công tác quản lý nhà nước, đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. 

 Hình ảnh tại buổi đối thoại với công dân.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước của thủ trưởng các sở, ngành, thủ trưởng các cơ quan trực thuộc trên các lĩnh vực được giao nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém; thanh tra đột xuất công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiểm tra việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Huyện Hòa Bình chỉ đạo tập trung giải quyết tốt các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết tốt các vụ việc tranh chấp đất đai, nhất là tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giải quyết việc mâu thuẫn từ cơ sở không để phát sinh các điểm nóng xảy ra trên địa bàn.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm