Huyện Đức Trọng đạt chuẩn nông thôn mới sau 10 năm xây dựng

(PLVN) - Sau 10 năm bắt tay xây dựng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 513/QĐ-TTg công nhận huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Phó Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Đức Trọng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Thác Pongour ở Đức Trọng.

Sau 10 năm bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, cơ cấu sản xuất nông nghiệp dần chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao, dần hình thành vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung, các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Bộ mặt nông thôn của huyện ngày càng đổi mới...

Đến nay, toàn huyện Đức Trọng đã có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Nhiều tiêu chí đạt ở mức cao như 100% số xã đã đạt tiêu chí về quy hoạch, thủy lợi, điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo…

Cùng chuyên mục
Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống mại dâm

Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống mại dâm

(PLVN) - Công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm luôn được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn quan tâm chỉ đạo, lồng ghép thực hiện với nhiều hình thức khác nhau.
Đọc thêm