Huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu): Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

(PLO) - Huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là giải pháp để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn, là điều kiện để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước theo hướng hiện đại. 

Sau 7 năm triển khai thực hiện (từ năm 2011 – 2018), Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai trên địa bàn 07 xã. Đến nay, Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Vĩnh Lợi đã đạt được nhiều kết quả khá tích cực, các lĩnh vực đều có sự chuyển biến: Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng lên và tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng khắp; các đồ án quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ; hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh; sản xuất phát triển ổn định, thu nhập của người dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm; công tác an sinh xã hội được quan tâm…góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi cho biết, Công tác giảm nghèo cũng được cả hệ thống chính trị huyện quan tâm. Các chính sách chăm lo hộ nghèo được thực hiện rộng khắp, chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo với kết quả đã cấp 128.143 thẻ y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện (cuối năm 2010) chỉ đạt 20 triệu đồng/người/năm. Nhưng đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,3 triệu đồng/người/năm.

Hàng năm huyện đều triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo và phân công cho các Ban, ngành, Đoàn thể huyện nhận đỡ đầu hộ nghèo bằng các hình thức cụ thể như: Hỗ trợ phương tiện cho người nghèo có điều kiện buôn bán, hỗ trợ nhiều cây, con giống, để người nghèo chăn nuôi phát triển sản xuất… Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, đến cuối năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,82%.

Tính đến nay, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đã tuyên truyền được 34.673 cuộc cho 372.387 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự.

Bên cạnh đó, huyện đã đầu tư và huy động các mạnh thường quân, doanh nghiệp và nhân dân trong và ngoài huyện xây dựng sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông đường trục xã, liên xã: Trên địa bàn huyện có 07/07 tuyến đường trục liên xã với tổng chiều dài 39.566m đã được đầu tư nhựa hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện đạt 100% theo Bộ tiêu chí; Về tiêu chí thủy lợi, huyện đã cho sên vét 218 tuyến kênh nội đồng, chiều dài 240.916m đã đáp ứng cơ bản nhu cầu sản xuất và dân sinh; Tiêu chí về điện, theo đó tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn dùng điện đạt 98,8% (22.207/22.477 hộ)... 

Ông Trần Ngọc Ân - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Ông Trần Ngọc Ân, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi cho biết: “Trước khi thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân khu vực nông thôn còn nhiều khó khăn, mức hưởng thụ về vật chất và tinh thần còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, sản xuất nông nghiệp phát triển chậm. Ngoài ra, hệ thống cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, một số tuyến đường giao thông thường xuyên bị lầy lội vào mùa mưa. Một bộ phận người dân vẫn phải sử dụng nước từ các nguồn chưa đảm bảo vệ sinh. Cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, văn hóa còn yếu kém, thiếu trang thiết bị nên chưa đáp ứng tốt nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa của nhân dân…”

“Kể từ khi triển khai thực hiện, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” huyện Vĩnh Lợi đã thu được những kết quả đáng kể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương; từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc... ”, ông Ân khẳng định. 

Một góc chợ xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Đến nay, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân toàn huyện là 16 tiêu chí/xã. Trong đó, xã Châu Thới đạt 19/19 tiêu chí (đã được công nhận xã NTM năm 2017); xã Vĩnh Hưng và xã Châu Hưng A cơ bản đạt 19/19 tiêu chí; xã Hưng Hội đạt 15/19 tiêu chí; xã Vĩnh Hưng A đạt 14/19 tiêu chí; xã Hưng Thành và xã Long Thạnh đạt 13/19 tiêu chí. 

Huyện Vĩnh Lợi phấn đấu từ nay đến cuối năm 2018, sẽ có thêm 04 xã cơ bản về đích NTM.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm