Khởi nghĩa Bắc Sơn: Động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

(PLVN) - Lễ kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020) được tổ chức với vai trò khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của cuộc khởi nghĩa đánh dấu bước trưởng thành của cách mạng tỉnh Lạng Sơn nói riêng, sự phát triển của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm đầu thế kỷ XX nói chung.

Trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn là cuộc khởi nghĩa mở đầu thời kỳ đấu tranh mới của cách mạng Việt Nam, thời kỳ kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, nổi dậy của quần chúng kết hợp với tiến công của các lực lượng vũ trang cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân.

Thắng lợi được diễn ra trên phạm vi cấp huyện, nhưng khởi nghĩa Bắc Sơn có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Khởi nghĩa Bắc Sơn đã tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, nổi dậy giành chính quyền ở một địa phương miền núi như Lạng Sơn là minh chứng rõ nét nhất về vai trò của quần chúng nhân dân, của “thế trận lòng dân” trong đấu tranh cách mạng.

Lạng Sơn trong suốt thời gian qua, đã phát huy tinh thần khởi nghĩa Bắc Sơn, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu trong đấu tranh, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trong thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay, tình hình kinh tế, chính trị và xã hội của tỉnh Lạng Sơn đã có bước phát triển vượt bậc, nhất là qua các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. 

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát triển 

Theo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 ước đạt 5,45%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 44,5 triệu đồng (gấp 1,44 lần so với năm 2015); lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới có nhiều bước chuyển biến tích cực.

Con số trên càng trở nên ấn tượng khi tình hình an ninh, quốc phòng được giữ vững, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được xây dựng, củng cố, ngày càng vững mạnh. Tình trạng vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông đều có xu hướng giảm.

Bên cạnh đó, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Công tác giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực, việc chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục sưu tầm, cung cấp tư liệu sự kiện liên quan đến khởi nghĩa Bắc Sơn để các cơ quan trung ương cũng như của tỉnh Lạng Sơn bổ sung vào công tác nghiên cứu, làm phong phú thêm sự kiện lịch sử này.

Các cơ quan liên quan của tỉnh Lạng Sơn còn tích cực phát huy kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác, tiếp tục tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu đúng, hiểu rõ về ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. 

Qua đó, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, nâng cao tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Cùng chuyên mục
Phát huy tốt vai trò Công an chính quy về cơ sở

Phát huy tốt vai trò Công an chính quy về cơ sở

(PLVN) - Chiều nay (12/4), Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Hội nghị. 

Đọc thêm