Lai Châu thành lập 12 Đội điều tra, xác minh phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19

(PLVN) -Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu vừa ban hành quyết định thành lập 12 Đội điều tra, xác minh các trường hợp tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm, người xác định nhiễm Covid-19.

Thành phần Đội điều tra, xác minh gồm: Cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan khác khi được trưng tập.

Đội điều tra, xác minh có thời gian hoạt động thường trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, kích hoạt ngay khi phát hiện người nghi ngờ nhiễm, người xác định nhiễm Covid-19 để tiến hành điều tra, xác minh.

Các lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu xác minh thông tin các trường hợp tiếp xúc gần với người nghi ngờ nhiễm Covid-19. Ảnh: CTTĐT Lai Châu

Đội điều tra, xác minh có nhiệm vụ tổ chức điều tra, xác minh kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin về các trường hợp tiếp xúc gần với người nghi ngờ nhiễm, người xác định nhiễm Covid-19 khi được phát hiện.

Phân tích, tổng hợp, rà soát kết quả điều tra, xác minh các trường hợp tiếp xúc gần với người nghi ngờ nhiễm, người xác định nhiễm Covid-19; kịp thời thông tin, báo cáo cho cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Y tế, CDC); chuyển đầy đủ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, Đội điều tra, xác minh được phép yêu cầu các tổ chức, cá nhân, cơ quan đơn vị phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc điều tra xác minh các trường hợp tiếp xúc  với người nghi ngờ nhiễm, người xác định nhiễm Covid-19, kể cả trích xuất camera.

Phối hợp, cung cấp ngay các thông tin với các đội điều tra, xác minh của các huyện, thành phố. Tăng cường, điều động về hỗ trợ các huyện, thành phố khi được yêu cầu.

Chịu trách quản lý số liệu điều tra, xác minh, không cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá nhân không có liên quan khi chưa được sự cho phép của Ban chỉ đạo tỉnh; lập nhóm Zalo để kết nối với Sở Y tế, CDC tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm