Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

(PLVN) - Do nhận nhiệm vụ mới nên ông Nguyễn Minh Tiến được Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.


Cụ thể, tại Quyết định số 1194/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Minh Tiến, để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, ngày 1/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã có quyết định phân công ông Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh kể từ ngày 1/7/2020.

Ngày 10/7,  tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2020 đã có ngày làm việc với các nội dung về thực hiện công tác cán bộ. Trong đó, HĐND tỉnh Hà Giang đã tiến hành thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Minh Tiến do luân chuyển vị trí công tác.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm