Nghệ An: Chuyển hồ sơ 14 đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH sang cơ quan Công an

(PLO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nghệ An vừa chuyển hồ sơ, tài liệu có liên quan của 14 đơn vị nợ đọng Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với số tiền lớn, số tháng nợ kéo dài cho Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, xử lý.
Danh sách 14 đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT chuyển sang Công an tỉnh Nghệ An xử lý

Thời gian qua, trong phạm vi chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật, cơ quan BHXH tỉnh Nghệ An đã trực tiếp áp dụng các biện pháp xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với 14 đơn vị sử dụng lao động này.

Cụ thể, cơ quan BHXH đã thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất về đóng BHXH, BHYT, BHTN tại 9/14 đơn vị, trong đó có 03 đơn vị do BHXH Việt Nam trực tiếp thanh tra, 06 đơn vị do BHXH tỉnh Nghệ An thanh tra. 10/14 đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính về hành hành vi nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN, trong đó có 02 đơn vị do BHXH Việt Nam ban hành Quyết định, 05 đơn vị kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định xử phạt và 03 đơn vị do Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định xử phạt.

Sau khi có kết luận thanh tra, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Quyết định buộc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra, mặc dù cơ quan BHXH tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đôn đốc hoặc gửi văn bản đôn đốc, tuy nhiên các đơn vị này vẫn không chấp hành.

Trước hành vi vi phạm, sự bất hợp tác của các đơn vị và trên cơ sở chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN giữa Công an tỉnh Nghệ An và BHXH tỉnh Nghệ An. Đồng thời, căn cứ tội danh về đóng BHXH, BHYT, BHTN quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13,  BHXH tỉnh Nghệ An đã thực hiện chuyển hồ sơ để Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động.

Việc chuyển hồ sơ, tài liệu của 14 đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT sang cơ quan Công an để điều tra, xử lý được đánh giá là biện pháp mạnh, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả các hành vi phạm tội trong lĩnh vực BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm