Quảng Ngãi bổ sung biên chế sự nghiệp Y tế

(PLVN) - Tại kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII (diễn ra trong 2 ngày 20-21/7), UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh về việc bổ sung số lượng người làm việc lĩnh vực y tế năm 2020.

kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII

kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII

UBND tỉnh cho biết, Bộ Nội vụ bổ sung biên chế sự nghiệp cho ngành y tế của tỉnh Quảng Ngãi: 68 biến chế cho tuyến xã và 68 biên chế cho tuyến tỉnh, huyện. Còn lại 688 biên chế, UBND tỉnh đề nghị bổ sung vào biên chế dự phòng của tỉnh để quản lý theo quy định.

Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Theo đó, đối với biên chế y tế tuyến xã, tại Quyết định 737/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt giao 1.099 biên chế y tế tuyến xã.

Hiện nay, tổng số viên chức và hợp đồng lao động theo Quyết định số 58/TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các Trạm y tế cấp xã ở Quảng Ngãi là 1.070 người.

Trong đó, có 09 trạm y tế cấp xã có số lượng hợp đồng, viên chức vượt so với định mức biên chế quy định với tổng số 22 người. Đây là các trạm y tế thuộc đối tượng sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 867 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Do đó, UBND tỉnh đề xuất bổ sung biên chế sự nghiệp y tế tuyến xã. Cụ thể: bổ sung 46 biên chế sự nghiệp cho đủ theo định mức quy định; bổ sung 22 biên chế do số lượng viên chức, hợp đồng có mặt dôi dư so với định mức quy định vì sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Đến hết năm 2021, thực hiện tinh giản, cắt giảm toàn bộ 22 biên chế này để đảm bảo số lượng theo quy định. Như vậy, tổng số biên chế sự nghiệp giao bổ sung cho các trạm y tế tuyến xã là 68 người.

Bác sĩ đang kiểm tra vết thương cho bệnh nhân 

Đối với biên chế sự nghiệp y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện, trong năm 2019, nhằm đảm bảo thực hiện tuyển dụng viên chức y tế tuyến xã đảm bảo định mức theo quy định, UBND tỉnh đã tạm thời cắt giảm 68 biên chế sự nghiệp y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện để giao cho các trạm y tế tuyến xã (tại Công văn số 3911/UBND-NC ngày 11/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Tại kỳ họp này của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh giao bổ sung lại 68 biên chế sự nghiệp y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện.

Trong tổng số 824 biên chế Bộ Nội vụ bổ sung, đã giao bổ sung biên chế y tế tuyến xã 68 người và 68 biên chế cho y tế tuyến tỉnh, huyện. Còn lại 688 biên chế, UBND tỉnh đề nghị bổ sung vào biên chế dự phòng của tỉnh để quản lý theo quy định.

Như vậy, năm 2020 tổng số biên chế sự nghiệp của tỉnh là 23.699 biên chế; cụ thể: Giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương 22.975 biên chế và dự phòng 724 biên chế.

Trong đó, tổng biên chế sự nghiệp y tế là 3.191; gồm: 2.024 biên chế y tế tuyến tỉnh, huyện và 1.167 biên chế y tế cấp xã để tuyển dụng viên chức kể cả để thực hiện tuyển dụng 48 người đang làm công tác chuyên trách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các xã, phường, thị trấn nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua nội dung Tờ trình của UBND tỉnh về việc bổ sung số lượng người làm việc lĩnh vực y tế năm 2020.

Cùng chuyên mục
Phát huy tốt vai trò Công an chính quy về cơ sở

Phát huy tốt vai trò Công an chính quy về cơ sở

(PLVN) - Chiều nay (12/4), Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Hội nghị. 

Đọc thêm