Quảng Ninh dẫn đầu toàn quốc về cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

(PLVN) -Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông, tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia 494/1.725 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (đạt khoảng 30%). 

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục hành chính mức độ 3, 4.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục hành chính mức độ 3, 4.

Kết quả này đã đưa Quảng Ninh trở thành địa phương cung cấp nhiều nhất về dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như: Đầu tư, xúc tiến thương mại, tài nguyên môi trường, lao động việc làm, y tế, công thương, giao thông vận tải…

Việc đưa các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia đã giúp người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi, không giới hạn về khoảng cách địa lý và thời gian giải quyết.

Đồng thời, người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu quá trình giải quyết hồ sơ thông qua mã số biên nhận và có thể nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trong năm 2021, tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Mục tiêu của tỉnh đặt ra là phấn đấu tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia để tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm