Sở NN&PTNT Hòa Bình tổ chức thành công đại hội Đảng bộ lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) - Ngày 26/6, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình (Sở NNPTNT Hòa Bình) đã  tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020- 2025. Hiện nay, Đảng bộ có 17 đảng bộ trực thuộc, 01 đảng bộ bộ phận với 285 đảng viên.

Đại hội Đảng bộ lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025 của Sở NN&PTNT Hòa Bình

Đại hội Đảng bộ lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025 của Sở NN&PTNT Hòa Bình

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở NN&PTNT Hòa Bình đã cụ thể hóa các mục tiêu, nâng cao giải pháp, kế hoạch phát triển ngành, có 4/6 chỉ tiêu chính trị đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở NN&PTNT Hòa Bình lần thứ 6 đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 4,35% /năm, giá trị sản phẩm thu được/hecta đất canh tác trồng trọt đạt hơn 128 triệu đồng/hecta/năm, tỷ lệ xã đạt 19 tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia về đích nông thôn mới.

Đến năm 2020, đạt 40,6% số xã, tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng dần theo hàng năm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp thêm 61 đảng viên mới, vượt 20% chỉ tiêu nghị quyết.

  Ban Chấp hành Đảng bộ khoá 7 của Sở NN&PTNT Hòa Bình

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ Sở NN&PTNT Hòa Bình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu. Hằng năm 90% đảng viên, tổ chức đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nạp vào đảng cho từ 30 quần chúng trở lên. Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khoá 7, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm