Thừa Thiên-Huế quyết liệt với phương châm “4 tại chỗ”, “5K” trong phòng chống dịch

(PLVN) - Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế Phan Ngọc Thọ yêu cầu các đơn vị, địa phương, các lực lượng tiếp tục triển khai quyết liệt, nắm vững phương châm “4 tại chỗ”, “5K”, bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh để triển khai kịp thời, hiệu quả.

Người dân khai báo tại các chốt kiểm soát y tế liên ngành khi đi vào địa phận tỉnh TT- Huế

Người dân khai báo tại các chốt kiểm soát y tế liên ngành khi đi vào địa phận tỉnh TT- Huế

Theo đó, Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh TT- Huế yêu cầu các đơn vị, địa phương, các lực lượng tiếp tục triển khai quyết liệt, nắm vững phương châm “4 tại chỗ”, “5K” bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh để triển khai kịp thời, hiệu quả.

Tiếp tục kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng người dân, phương tiện từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Hải Dương vào địa phương mà không được kiểm tra, kiểm soát tại các Chốt kiểm tra y tế liên ngành. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện tiếp tục tăng cường rà soát các công dân từ các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương; tuyệt đối không để xảy ta tình trạng người dân đến địa phương không được đăng ký để giám sát, không qua các Chốt kiểm tra liên ngành. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, vận động người dân không được chủ quan, lơ là trong phòng dịch.

Đối với các đối tượng đi từ vùng có dịch (Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương) đến địa bàn tỉnh TT- Huế thực thi công vụ phải thực hiện theo hướng dẫn số 163/BCĐ-HD ngày 27/8/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh.

Đối với công dân từ vùng có dịch vào TT- Huế vì lý do cá nhân phải đảm bảo các nguyên tắc và các điều kiện phòng chống dịch; thực hiện việc đăng ký khai báo y tế qua mạng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt (qua mạng). Địa chỉ khai báo y tế tại trang: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/khaibao 

Sau khi được phê duyệt vào TT-  Huế, các công dân phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính không quá 72 giờ (kể từ thời điểm lấy mẫu); có phương án vận chuyển đảm bảo an toàn phòng dịch và tự cách ly nơi cư trú khi đến TT- Huế.

Thời gian lưu trú tại TT- Huế tối đa là đến thời điểm hết hạn 72 giờ tính từ khi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Trường hợp nếu công dân có nhu cầu cấp thiết muốn tiếp tục ở lại tỉnh thì phải tiếp tục lấy lại mẫu để xét nghiệm chậm nhất 12h trước khi kết thúc thời hạn 72 giờ của lần xét nghiệm PCR trước đó; kinh phí lấy mẫu và xét nghiệm công dân chịu trách nhiệm chi trả.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm