Tin tưởng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn

(PLVN) - Những ngày này, cả nước đều hướng về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cùng với cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Bường (Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Tiến sĩ Nguyễn Văn Bường (Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

TS. Nguyễn Văn Bường, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế: Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong đường lối lãnh đạo. Nhiều nghị quyết, chủ trương, chính sách sát với thực tiễn, hợp lòng dân đã được ban hành, phát triển, thực hiện, góp phần phát triển đất nước. Đặc biệt, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên được thực hiện rất mạnh mẽ và đạt kết quả đáng phấn khởi trong thời gian qua, rất được lòng tin của nhân dân.

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp với việc bầu chọn những người thật sự xứng đáng vào bộ máy lãnh đạo, đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Tôi hy vọng công tác đấu tranh chống tham nhũng sẽ được Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa và sẽ đạt được những thành quả to lớn trong nhiệm kỳ tới. Đó chính là nền tảng để bảo vệ chế độ, bảo đảm uy tín của Đảng, bảo đảm sự tin tưởng của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng.

Đối với hệ thống tòa án nhân dân nói chung, tôi tin rằng qua Đại hội Đảng lần này, Đảng ta có những quyết sách, những chủ trương, nâng cao vai trò, vị thế của tòa án trong cuộc cải cách tư pháp trong đời sống chính trị xã hội, làm cho tòa án xứng đáng là trung tâm của cải cách tư pháp trong chế độ xã hội mà chúng ta xây dựng là nhà nước pháp quyền XHCN.

Ths.Ls. Nguyễn Văn Phước - Văn phòng Luật sư Huế (HUELAW): Tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội

Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có yêu cầu: nắm vững và xử lý tốt các quan hệ lớn. Đặc biệt mối quan hệ mới được bổ sung lần này là mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.”

Trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chúng ta đã thực hành và phát huy dân chủ rộng rãi. Việc phát huy dân chủ phải đi đôi với giữ vững kỷ cương, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra ngày càng nghiêm trọng, phức tạp và phổ biến do nhiều nguyên nhân. Trong đó, có biểu hiện của dân chủ cực đoan.

Chúng ta đã chú trọng việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để điều chỉnh xã hội trong thời kỳ mới, đáp ứng với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, việc xây dựng các Bộ luật, Luật, Nghị định … dường như chưa đồng bộ với cơ chế áp dụng và thực hiện pháp luật. Pháp luật thực sự đi vào đời sống khi được đảm bảo áp dụng và thực thi nghiêm minh và hiệu quả. Chỉ khi ấy, hoạt động của Nhà nước mới thật sự hiệu lực, hiệu quả.

 Luật sư  Nguyễn Văn Phước

Vì vậy, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội thật sự là yêu cầu bức thiết trong tình hình mới, thậm chí là tăng cường chuyên chính trong việc áp dụng và thực hiện pháp luật nhằm đảm bảo xây dựng nhà nước pháp quyền vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"

Mong rằng, Ban Chấp hành Trung ương XIII đủ năng lực, bản lĩnh, ý chí chiến đấu và hành động quyết liệt để thực hiện phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo nhằm tiếp tục đưa đất nước phát triển vững bền.

Ông Lê Thanh Thảo, cán bộ hưu trí (ngụ thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế): Mong có nhiều chính sách mới để nâng cao đời sống những người cao tuổi, người về hưu

Là công dân Việt Nam, và là một cán bộ hưu trí, từng tham gia công tác hoạt động tại địa phương ở cương vị bí thư chi bộ đường phố suốt 18 năm liền, tôi cũng như hầu hết người dân rất kỳ vọng vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chúng tôi kỳ vọng Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới sẽ có những quyết sách, chương trình hành động cụ thể để đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

 Ông Lê Thanh Thảo

Đối với cá nhân tôi, là một người dân đang sinh sống tại Thừa Thiên Huế, mong muốn làm sao để sau Đại hội lần này, Thừa Thiên Huế có những chuyển biến tích cực, có thể trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, theo đúng Nghị quyết 54 của Bộ chính trị.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, mặc dù nên kinh tế đất nước đã khởi sắc, đời sống kinh tế, tinh thần của người dân được nâng cao, nhưng việc nâng cao đời sống của cán bộ, công nhân viên khu vực miền Trung nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng vẫn chưa được phát huy.

Tôi mong rằng, sau Đại hội, đời sống của người dân có thể được nâng cao hơn nữa, nhất là đối với hội người cao tuổi, những người về hưu. Chúng tôi trông chờ vào Đảng có những chính sách mới để nâng cao đời sống của cán bộ hưu trí, đừng để tình trạng cứ sau mỗi lần nâng lương hàng năm, vì nâng theo tỉ lệ % nên người lương cao vẫn cứ cao, mà người lương thấp vẫn cứ thấp. Đảng cần thấy rõ sự bấp cập này để có chủ trương điều chỉnh.

Ông Bùi Như Ý, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế: Một nhiệm kỳ mới với những bước đột phá

Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đạt được nhiều thành quả được ghi nhận, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cũng như nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Với tinh thần đó, tôi tin rằng, nhiệm kỳ tới, Đảng tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đưa ra những quyết sách, nghị quyết mang tính đột phá để đưa đất nước ngày càng đi lên, phát triển về kinh tế và ổn định về chính trị, nhất là đấu tranh, đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.

Nhiệm kỳ qua, công tác phòng chống tham nhũng đã được đẩy mạnh, tuy nhiên, trong công tác này cần quan tâm thêm các giải pháp phòng ngừa bằng việc công khai, minh bạch các cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng kiểm tra, giám sát những vấn đề nhạy cảm, đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm.

Bên cạnh đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng. Chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Ông  Bùi Như Ý

Theo tôi, tất cả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước phải được tổ chức học tập đầy đủ, kịp thời trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động. Nhất là nâng cao hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ đó, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động có nhận thức đầy đủ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc học tập cũng được cụ thể hóa, phù hợp với bản thân, công việc của mỗi cá nhân, tập thể. Riêng Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ quyết tâm thực hiện nêu gương “Cựu chiến binh gương mẫu”, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Cùng chuyên mục
Quảng Ninh thi tuyển lãnh đạo ba Sở

Quảng Ninh thi tuyển lãnh đạo ba Sở

(PLVN) - Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức vừa tuyển được 3 vị trí lãnh đạo của Sở Tư pháp, Tài nguyên - Môi trường và Ngoại vụ.


Đọc thêm