Tuyên Quang: Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp

(PLVN) - 9 tháng đầu năm 2020, cùng với cả nước, tỉnh Tuyên Quang chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 gây nên. Để phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2020, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên Quang: Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp

Cụ thể, UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung quyết liệt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bao gồm cả nguồn vốn ODA, tạo động lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, theo tinh thần chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình làm chậm, gây khó khăn, nhũng nhiễu, vi phạm quy định, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí về đầu tư công.

Tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả những vướng mắc, tạo thuận lợi và luôn đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức.

Tại văn bản số 2929/UBND-TH ngày 18/9/2020, UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, rà soát, bám sát tình hình sản xuất kinh doanh đối với từng ngành, lĩnh vực, từng doanh nghiệp trên địa bàn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có giải pháp kịp thời.

Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, quan tâm đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất về mặt bằng, đất đai, tín dụng, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực...

UBND chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xã hội.

Đồng thời rà soát, nghiên cứu các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét kịp thời sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, đảm bảo các cơ chế, chính sách phải phù hợp với tình hình thực tiễn đối với nhà đầu tư, sản xuất kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Thủ trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tiếp nhận và giải quyết những bức xúc của người dân trong lĩnh vực phụ trách, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, làm chậm gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, thực hiện các chương trình, giải pháp kích cầu tiêu dùng, khu công nghiệp, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm