Việc học tập và làm theo gương Bác Hồ đi vào cuộc sống ở Đắk Lắk

(PLO) - Chiều qua (23/5), ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, kết quả sơ bộ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Việc học tập và làm theo gương Bác Hồ đi vào cuộc sống ở Đắk Lắk

Theo ông Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã triển khai chỉ đạo toàn diện; công tác tuyên truyền được đổi mới. Hầu hết các cấp ủy trong tỉnh đã nghiêm túc tổ chức thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đi dần vào cuộc sống, trở thành hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực.

Nhiều đảng bộ đã vận dụng những cách làm sáng tạo, hiệu quả, bám sát hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với thực tiễn địa phương...

Về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết: tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,94%; hầu hết cử tri phấn khởi, tin tưởng vào lá phiếu của mình sẽ chọn ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.   

Đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đạt được thời gian qua, nhất là thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ông Đinh Thế Huynh cũng lưu ý tỉnh Đắk Lắk cần tranh thủ thời cơ thuận lợi, thành tựu đổi mới để đưa Đắk Lắk phát triển bền vững. Tỉnh Đắk Lắk cần đổi mới hoàn thiện các cơ chế chính sách để thu hút đầu tư, tập trung giải quyết tốt chế độ chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm