Tỉnh Lào Cai tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

(PLVN) - Ước tính đến hết năm 2020, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt 90% trên diện tích cấp giấy (tính cả việc cấp giấy theo dự án tổng thể), đạt 100% so với kế hoạch mục tiêu.

Lào Cai đang ngày càng phát triển với nhiều dự án hạ tầng được đầu tư, triển khai, do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm về công tác này. Đồng thời, phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án cũng như quan tâm tới việc chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất. 

Bên cạnh đó, Sở cũng tăng cường quản lý tốt tài nguyên khoáng sản, tài nguyên, tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp, các đơn vị hoạt động khai thác, các cơ sở sản xuất, kinh doanh...

Để quản lý hiệu quả, đồng bộ lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, ước tính đến hết năm 2020, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đạt 90% trên diện tích cấp giấy (tính cả việc cấp giấy theo dự án tổng thể), đạt 100% so với kế hoạch mục tiêu, cụ thể: năm 2016, tỷ lệ đạt 82,52%, năm 2017 tỷ lệ đạt 84%, năm 2018 tỷ lệ đạt 86%, năm 2019 tỷ lệ đạt 88%, năm 2020 ước thực hiện đạt 90% hoàn thành mục tiêu nghị quyết..

Ngoài ra, công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh giao đất cho 10 tổ chức, đạt 200% so với KH; cho 53 tổ chức thuê đất, đạt 132% so với KH; thu hồi đất của 57 tổ chức, đạt 356% so với KH; chuyển mục đích sử dụng đất cho 11 tổ chức, đạt 91,7% so với KH. Trình thỏa thuận Thường trực HĐND tỉnh danh mục thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố. Tham mưu giải quyết vướng mắc trong việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức.

Lĩnh vực bảo vệ môi trường luôn được ngành tài nguyên và môi trường của tỉnh đặc biệt quan tâm, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, giám sát ô nhiễm tại các nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Hoạt động thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Các dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp phải áp dụng công nghệ xử lý chất thải đạt quy chuẩn môi trường hoặc ứng dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, đạt 100% so với mục tiêu Nghị quyết.

Tỉnh Lào Cai tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 ảnh 1
Tỉnh Lào Cai tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng được tăng cường và chuyên sâu. Đã tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường của các tổ chức trên địa bàn tỉnh. Qua đó chỉ ra những tồn tại, vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường để các tổ chức, cá nhân khắc phục, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tồn tại, vi phạm theo quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra, Chánh Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 28 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 1 tỷ đồng về hành vi chiếm đất; kiến nghị UBND tỉnh truy thu tiền sử dụng đất đối với 01 tổ chức có chênh lệch về thời điểm sử dụng đất với diện tích 513.653,7 m2 trong thời gian là 562 tháng và xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tổ chức với số tiền 220 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường vẫn còn có những khó khăn. Như đối với việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường nước của các dự án đầu tư thủy điện, một số doanh nghiệp đã được cho thuê đất, tuy nhiên việc sử dụng đất không đúng mục đích, không đúng ranh giới, diện tích đất được giao đất, thuê đất.

Nhiều dự án đã thực hiện xây dựng công trình đưa vào hoạt động, tuy nhiên, nhà đầu tư chưa hoàn thiện các thủ tục để được giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất không đúng mục đích, không đúng ranh giới, diện tích đất được giao đất, thuê đất (các dự án thủy điện). Một số tổ chức tự ý cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng trái phép diện tích đất được thuê đất. 

Bên cạnh đó, việc người sử dụng đất tự ý chuyển nhượng, chuyển đổi, cho tặng, thừa kế, chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình sử dụng không thực hiện theo quy định với số lượng rất lớn, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai. 

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, chủ động thực hiện tốt mục tiêu năm 2020.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm