Tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước TP Ninh Bình lần thứ V

(PLVN) - Sáng 8/6, Bí thư Thành ủy Ninh Bình Lê Hữu Quý đã tham dự và chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước TP Ninh Bình lần thứ V (2020-2025).

Đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước TP Ninh Bình lần thứ V.

Đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước TP Ninh Bình lần thứ V.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo TP Ninh Bình; trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn và gần 170 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của thành phố.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong 5 năm qua, Thành ủy, UBND TP đã chỉ đạo tiếp tục quán triệt, tạo sự chuyển biến về nhận thức nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, chất lượng hoạt động của các khối thi đua và chất lượng công tác khen thưởng; chống mọi biểu hiện phô trương, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng, đảm bảo khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích.

Bên cạnh đó các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc chăm lo xây dựng điển hình tiên tiến và nhân rộng học tập các gương điển hình tiên tiến. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đều xây dựng, bồi dưỡng được những điển hình tiên tiến có tính tiêu biểu để nêu gương, học tập.

Các phong trào thi đua đã thực sự có tác động tích cực trong việc thực hiện chương trình cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực của bộ máy Nhà nước, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, có nhiều lĩnh vực phát triển vượt bậc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; các nguồn lực đầu tư cho phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật được tăng cường, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giảm nghèo thu được những kết quả đáng khích lệ, đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét; quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị được củng cố, chất lượng và hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XIX, hoàn thành 15/15 chỉ tiêu, trong đó hoàn thành vượt mức 7/15 chỉ tiêu. 

Nhân dịp này, TP Ninh Bình đã công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng cho hơn 30 tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện cho gần 170 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của thành phố giai đoạn 2015-2020. 

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V.

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TP Đinh Văn Thứ phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của thành phố Ninh Bình với những nội dung chủ yếu, như tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế;thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội;thi đua xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm