Tới năm 2021: Hà Nội giảm ít nhất 10% biên chế hành chính, sự nghiệp

(PLO) -Đó là thông tin được Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết tại Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua năm 2017, triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm 2018 tổ chức sáng qua (11/12).

Theo ông Trần Huy Sáng, Sở Nội vụ đang xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận. Trong đó, một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc, rà soát thủ tục hành chính để ứng dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2021, giảm ít nhất 10% biên chế hành chính, sự nghiệp, công chức và người làm việc hưởng lương, phụ cấp ngân sách tại xã phường, thị trấn, ông Sáng cho biết, đối với biên chế sự nghiệp giáo dục, y tế, có tính đến khả năng tuyển sinh, chiều hướng phát triển trong thời gian tới. Tập trung chụyển mạnh các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ, làm cơ sở giảm chi ngân sách, giảm biên chế… Đối với các Hội đặc thù, thực hiện lộ trình giảm dần biên chế viên chức khi có người nghỉ hưu, chuyển sang định suất lao động (ngân sách nhà nước hỗ trợ).

Ngoài ra, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý, để Đề án vị trí việc làm thực sự phát huy tối đa hiệu quả; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm đã được TP phê duyệt; rà soát cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm để sắp xếp, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá,... nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Các ngành, các cấp phải rà soát việc gì còn có thể làm được để tốt hơn cho người dân, giải quyết tốt hơn những bức xúc, mong muốn của cử tri thì tích cực làm ngay để phục vụ người dân tốt hơn”. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương phải tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, giảm bớt hội họp.

Trong công tác phân cấp, ủy quyền, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu UBND và HĐND thành phố trong năm 2018 phải thống nhất đánh giá lại việc thực hiện Quyết định 41/2016/QĐ-UBND của thành phố để tăng cường những nội dung có thể tiếp tục phân cấp cho quận, huyện, giảm tải cho sở, ngành và tăng cường sự tham gia của người dân với công tác cải cách hành chính của thành phố. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải thấy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội trong quyết định các vấn đề lớn của thành phố và có giám sát, phản biện.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm