TP Bạc Liêu khơi dậy sức dân hoàn thành xây dựng nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với quyết tâm nỗ lực của toàn Đảng bộ TP Bạc Liêu và các xã cùng chung tay thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông và Hiệp Thành hoàn thành 19/19 tiêu chí noong thôn mới.

Diện mạo nông thôn khởi sắc

TP Bạc Liêu xác định để xây dựng nông thôn mới (NTM), cần huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo yêu cầu về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hiện nay, tất cả các tuyến đường giao thông nông thôn của 3/3 xã thuộc TP Bạc Liêu đang được đầu tư xây dựng.

TP Bạc Liêu khơi dậy sức dân hoàn thành xây dựng nông thôn mới ảnh 1
Nông dân xã Hiệp Thành (TP Bạc Liêu) chăm sóc rau màu. 

Hàng năm, TP Bạc Liêu quan tâm xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển sản xuất hàng hóa chủ lực của xã, cơ cấu lại sản xuất phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu và thực tiễn của địa phương, gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Trong đó, huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản,…

Ngoài việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn, TP Bạc Liêu còn đẩy mạnh phát triển kinh tế, quan tâm đầu tư các dự án của nông dân, hỗ trợ vay vốn sản xuất, nhằm khôi phục và đẩy mạnh sản xuất trong Nhân dân. 

Bên cạnh phát triển sản xuất, TP cũng phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác dạy nghề, tạo việc làm, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người lao động với mức bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/năm.

Đến nay, đã có 6/18 ấp của 3 xã đạt các tiêu chí và được công nhận ấp NTM nâng cao. Cụ thể: Xã Hiệp Thành có 4/4 ấp đạt tiêu chí NTM nâng cao; xã Vĩnh Trạch có 1/8 ấp đạt tiêu chí NTM nâng cao; xã Vĩnh Trạch Đông có 1/6 ấp đạt tiêu chí NTM nâng cao.

TP Bạc Liêu khơi dậy sức dân hoàn thành xây dựng nông thôn mới ảnh 2
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tich UBND TP Bạc Liêu Lê Kim Thúy. 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tich UBND TP Bạc Liêu Lê Kim Thúy, nhấn mạnh: Để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, TP.L Bạc Liêu sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Bạc Liêu khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra nhiệm vụ giữ vững các tiêu chí xã NTM và danh hiệu TP Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đặc biệt, nâng cao nhận thức của từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và đồng thuận của Nhân dân để tạo động lực to lớn, chung tay thực hiện để các xã đạt tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên

“TP Bạc Liêu đặt mục tiêu trong năm 2021, Hiệp Thành và Vĩnh Trạch sẽ được công nhận xã NTM nâng cao và Vĩnh Trạch Đông sẽ được công nhận xã NTM nâng cao vào năm 2022; chọn Hiệp Thành làm xã điểm để thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu (dự kiến hoàn thành vào năm 2022); xã Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024; Phấn đấu đến cuối năm 2025, xã Hiệp Thành đạt tiêu chí đô thị loại IV, thành phường Hiệp Thành” - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tich UBND TP Bạc Liêu Lê Kim Thúy cho biết.

TP Bạc Liêu khơi dậy sức dân hoàn thành xây dựng nông thôn mới ảnh 3
Nông dân xã Vĩnh Trạch Đông thu hoạch tôm công nghiệp. 

Thời gian tới (giai đoạn 2020 – 2025), TP Bạc Liêu tiếp tục giữ vững các tiêu chí xã NTM và nâng cao chất lượng các tiêu chí; phấn đấu có 3/3 đạt “Xã NTM kiểu mẫu”. 

Đồng thời, nâng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân lên 600 triệu đồng/ha/năm (trong đó, nuôi tôm công nghệ cao là 1.450 triệu đồng/ha/năm; nuôi tôm công nghiệp khoản 800 triệu đồng/ha/năm; trồng lúa khoản 120 triệu đồng/ha/năm; trồng rau màu 300 triệu đồng/ha/năm)…

Với kết quả xây dựng NTM, đến nay nhìn chung diện mạo nông thôn ở các xã đã có bước chuyển biến, nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả làm thay đổi được diện mạo nông thôn, kinh tế địa phương có bước phát triển đáng kể, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên.

TP Bạc Liêu phấn đấu năm 2021 thành lập mới 5 HTX (cao hơn chỉ tiêu tỉnh giao 3 HTX). Liên minh HTX tỉnh sẽ phối hợp, đồng hành cùng TP để giúp địa phương hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới HTX và xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
Cùng chuyên mục

Đọc thêm