TP HCM 'đo' sự hài lòng của người dân theo tiêu chí nào?

(PLO) - Bộ tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP giai đoạn 2018 - 2020 gồm 26 tiêu chí trong 5 yếu tố...

UBND TP HCM mới ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực y tế - giáo dục trên địa bàn TP giai đoạn 2018 – 2020.

Theo đó, bộ tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP giai đoạn 2018 - 2020 gồm 26 tiêu chí trong 5 yếu tố: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; Thủ tục hành chính; Công chức trực tiếp giải quyết công việc; Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; Tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị.

Bộ tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực y tế - giáo dục giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn TP dự kiến được xây dựng trên các trục nội dung chính: Khả năng tiếp cận dịch vụ; Sự minh bạch trong thông tin dịch vụ; Cơ sở vật chất và phương tiện đáp ứng dịch vụ; Thái độ ứng xử và năng lực chuyên môn của nhân viên tổ chức cung cấp dịch vụ; Sự thấu hiểu và quan tâm của đội ngũ nhân viên và tổ chức cung cấp dịch vụ đối với người sử dụng dịch vụ; (6) Chi phí sử dụng dịch vụ; Kết quả cung ứng và sử dụng dịch vụ.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm