TP HCM sẽ sửa đổi Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi

Nhằm thực hiện tốt công tác tìm gia đình thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, UBND TP sẽ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi tại TP HCM, trong đó chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi ở địa phương.

UBND TP đã giao Sở Tư pháp thực hiện thông báo tìm gia đình thay thế trong nước cho trẻ em trước khi gửi danh sách cho Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp) nếu không thể xác định trẻ em thuộc diện khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo. Trường hợp trẻ em từ 5 tuổi trở lên hoặc có hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột, không thuộc diện khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, khi chuyển danh sách và hồ sơ của trẻ cho Cục Con nuôi thì phải có giấy tờ chứng minh đã tìm gia đình thay thế trong nước.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần hướng dẫn các cơ sở trợ giúp xã hội đánh giá và lập danh sách trẻ em có nhu cầu được nhận làm con nuôi; tăng cường năng lực cho cơ sở trợ giúp xã hội, không phân biệt cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trong việc giải quyết nuôi con nuôi; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên công tác xã hội thuộc các cơ sở trợ giúp xã hội về công tác giải quyết việc nuôi con nuôi và các điều ước quốc tế về nuôi con nuôi và quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên;

Tăng cường giám sát, quản lý việc tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ liên quan đến việc nuôi con nuôi; kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các cơ sở trợ giúp xã hội…

Nhằm thực hiện tốt công tác tìm gia đình thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, UBND TP sẽ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi tại TP HCM, trong đó chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi ở địa phương.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm