TP.HCM tăng cường giải quyết hồ sơ hành chính qua dịch vụ công trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Sở Tư pháp TP.HCM vừa ra thông báo về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế việc cá nhân, tổ chức tiếp xúc, tập trung đông người tại trụ sở cơ quan Sở Tư pháp thực hiện thủ tục hành chính, Sở Tư pháp thông báo đến cá nhân, tổ chức có liên quan về việc tạm ngưng giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở tại Trụ sở cơ quan trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 31/5/2021. Sở Tư pháp chỉ thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính thủ tục cấp phiếu Lý lịch tư pháp thông qua dịch vụ bưu chính công ích, thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch thông qua dịch vụ công trực tuyến và Đăng ký vi bằng thông qua hình thức trực tuyến.

Cụ thể, cá nhân có nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đề nghị thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích để được nộp hồ sơ cá nhân và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên tại nhà hoặc tại địa chỉ báo phát theo yêu cầu cá nhân. Đối với cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch, đề nghị thực hiện trực tuyến tại địa chỉ: https:hotichtructuyen.moj.gov.vn để được xem xét, giải quyết. Đối với việc thực hiện Đăng ký vi bằng trực tuyến, Sở Tư pháp TP.HCM đề nghị các Văn phòng Thừa phát lại thực hiện Đăng ký vi bằng trực tuyến tại địa chỉ Hộp thư điện tử: bttp.stp@tphcm.gov.vn.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm