TP HCM tăng cường xử lý người chống đối nhân viên y tế trong mùa dịch

(PLVN) - UBND TP HCM vừa có văn bản khẩn về việc tăng cường tuyên truyền, vận động và thực hiện phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ là nhân viên y tế và các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

TP HCM tăng cường tuyên truyền người dân hợp tác với nhân viên y tế và các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

TP HCM tăng cường tuyên truyền người dân hợp tác với nhân viên y tế và các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông TP tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ là nhân viên y tế và các lực lượng chức năng (trong đó có cả lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp) thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình thường xuyên cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là những loại tội phạm phát sinh liên quan đến việc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh để Nhân dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Công an TP cung cấp thông tin về tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ (nhất là liên quan thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh) cho Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Đồng thời, giúp Ban Chỉ đạo 138/TP hướng dẫn các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, UBND các quận, huyện và các cơ quan có liên quan tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan phòng, chống dịch bệnh, nhất là tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ là nhân viên y tế và các lực lượng chức năng (trong đó có cả lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp) thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm