TP HCM thử nghiệm đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19 của các cơ sở khám chữa bệnh

(PLVN) - Sở Y tế TP HCM cho biết sẽ tiến hành đánh giá thử nghiệm chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh dựa trên bộ tiêu chí đánh giá phiên bản thử nghiệm mới xây dựng.

“Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP HCM” (phiên bản thử nghiệm) do Sở Y tế TP HCM xây dựng có 34 tiêu chí thuộc 10 nhóm nguy cơ rủi ro khác nhau có thể xảy ra, mỗi tiêu chí được tính điểm theo thang điểm từ 1 điểm (rất ít nguy cơ rủi ro) cho đến 10 điểm (rất nhiều nguy cơ rủi ro).

Tuy nhiên, số tiêu chí sẽ thay đổi khác nhau tuỳ thuộc loại hình cơ sở khám chữa bệnh. Từ 34 tiêu chí áp dụng cho các bệnh viện được phân công chuyên tiếp nhận, điều trị Covid-19. Xuống 33 tiêu chí đối với các bệnh viện có khu cách ly điều trị.

Tiếp tục gảm xuống còn 26 tiêu chí đối với các bệnh viện chuyên khoa lẻ, bệnh viện tư nhân chưa đăng ký tham gia tiếp nhận người bệnh nghi nhiễm Covid-19. 24 tiêu chí đối với phòng khám đa khoa, Trạm Y tế. Và chỉ còn 19 tiêu chí đối với phòng khám chuyên khoa. 

TP HCM thử nghiệm đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19 của các cơ sở khám chữa bệnh ảnh 1
 Một phòng khám đa khoa trên địa bàn TP HCM đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh. Ảnh: fb phòng khám

Sau khi có kết quả đánh giá theo công thức tính, Sở Y tế sẽ phân loại các mức độ rủi ro lây nhiễm. Thứ nhất: dưới 10%, rất ít rủi ro lây nhiễm. Thứ hai:  từ 10% - dưới 30%, rủi ro lây nhiễm thấp. Thứ 3: từ 30 - dưới 50%, rủi ro lây nhiễm trung bình. Thứ tư:  từ 50% - dưới 80%, rủi ro lây nhiễm cao. Thứ năm: từ 80% trở lên: rủi ro lây nhiễm rất cao.

Hết giai đoạn thử nghiệm, Sở Y tế sẽ hoàn chỉnh bộ tiêu chí trước khi ban hành phiên bản chính thức dự kiến ngày 24/4/2020. Căn cứ vào bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19 - phiên bản chính thức, tất cả bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố tự đánh giá để biết mức độ rủi ro hiện có của cơ sở mình.

Căn cứ trên kết quả tự đánh giá của các đơn vị, Sở Y tế sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá lại một số đơn vị nhằm góp ý các giải pháp cần triển khai để khắc phục các nguy cơ rủi ro lây nhiễm.  

Cùng chuyên mục

Đọc thêm