TP HCM: Triển khai Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023 - 2026

(PLVN) -Sáng 03/11/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động số 87-Ctr/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023 - 2026.
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoà, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục THADS Thành phố tham dự và chủ trì Hội nghị.

Đây là Hội nghị thứ nhất được tổ chức với gần 300 lãnh đạo, công chức, người lao động của Cục THADS TPHCM và các Chi cục THADS: Thành phố Thủ Đức, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú và huyện Bình Chánh.

Tại Hội nghị, các đồng chí Trần Phương Hồng - Phó Cục trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Phượng - Trưởng phòng Kiểm tra GQKNTC triển khai toàn bộ nội dung Chương trình hành động số 87-Ctr/BCSĐ, Kế hoạch triển khai thực hiện của Cục THADS Thành phố và các văn bản có liên quan.

Phó Cục trưởng Trần Phương Hồng triển khai các nội dung của Chương trình hành động số 87 của BCS Đảng Bộ Tư pháp.

Phó Cục trưởng Trần Phương Hồng triển khai các nội dung của Chương trình hành động số 87 của BCS Đảng Bộ Tư pháp.

Theo đó, nội dung Chương trình xác định mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Hệ thống THADS về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của đảng viên, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động có phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, kịp thời có hiệu quả các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực của công chức, người lao động trong Hệ thống THADS với tinh thần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành có liên quan đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS đảm bảo hiệu quả, chất lượng và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực tiến tới kiểm soát tham nhũng, tiêu cực một cách có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Chương trình hành động yêu cầu phải bám sát các quan điểm, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung công tác phòng, chống tiêu cực; trong đó chú trọng lĩnh vực, nhiệm vụ có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong THADS.

Các nhiệm vụ phải bao quát đầy đủ các lĩnh vực hoạt động của THADS, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình của các đơn vị trong Hệ thống THADS; xác định rõ các nhiệm vụ có phân công, phân nhiệm, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và tiến độ hoàn thành công việc. Quá trình thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoà - Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục THADS Thành phố quán triệt một số nhiệm vụ và yêu cầu sau Hội nghị, trong đó Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan THADS toàn Thành phố, trọng tâm một số nội dung sau:

Xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực; Bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp Bộ, ngành từ TW đến điạ phương để áp dụng, thực hiện và tổ chức thi hành công vụ, đảm bảo tính nghiêm minh trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác thẩm định giá bán đấu giá tài sản, đảm bảo theo trình tự, thủ tục pháp luật.

Cục trưởng Nguyễn Văn Hoà phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cục trưởng Nguyễn Văn Hoà phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát các vụ việc đang tổ chức thi hành; thay đổi tư duy, nhận thức, hành động của mỗi công chức, người lao động để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chấp hành các yêu cầu của công tác tổ chức cán bộ,thực hiện tốt việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung, quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân sự kế thừa; Tập trung rà soát các vụ việc có điều kiện thi hành án trên 01 năm chưa đi hành xong.

Chú trọng hơn nữa trong trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo từ cấp cơ sở, tăng cường công tác đối thoại, đối chất trực tiếp nhằm giảm đáng kể lượng đơn, thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp,kéo dài.

Mỗi đảng viên, công chức, người lao động trong Hệ thống THADS Thành phố phải thường xuyên tự rèn luyện, nhận thức trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch của Cục THADS Thành phố, cũng trong chiều cùng ngày, Hội nghị thứ hai bắt đầu khai mạc lúc 14h00 với hơn 300 lãnh đạo, công chức, người lao động của 14 Chi cục THADS quận/huyện gồm các Chi cục THADS: Quận 1,3,4,5,6,7,8, 10, 11, 12; huyện: Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ./.

Đọc thêm