TP. Hồ Chí Minh chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ THADS trong sạch, vững mạnh

(PLVN) - Năm 2019, bên cạnh những thành tích đạt được, với tinh thần nghiêm túc, cầu thị và thẳng thắn, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM cũng đã nhìn nhận những hạn chế để phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020


TP. Hồ Chí Minh chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ THADS trong sạch, vững mạnh

Lập Tổ chấp hành viên để thi hành các vụ án lớn

Năm 2019, Đảng ủy Cục THADS TPHCM đã thường xuyên tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động học tập, nghiên cứu, quán triệt, phổ biến các văn bản, nghị quyết của cấp trên. Đảng ủy Cục đã đề ra các chương trình, kế hoạch, nghị quyết để triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong toàn hệ thống THADS TPHCM. Có 100% các chi ủy, BCH các đoàn thể cấp cơ sở, đảng viên thực hiện kiểm điểm phê bình và tự phê bình. Đảng ủy đã lãnh đạo chính quyền quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp lãnh đạo về hoạt động thi hành án nói chung và nhất là về thi hành các vụ việc có giá trị lớn, liên quan đến án tham nhũng, kinh tế, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước. Đối với các vụ việc tham nhũng, kinh tế trọng điểm thì thành lập các Tổ Chấp hành viên để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành đối với các vụ việc này.

Trong công tác quản lý, điều hành và trong các cuộc họp giao ban, tập thể Đảng ủy Cục luôn đảm bảo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể đưa ra các giải pháp, cách thức để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nói chung và trong từng mảng công tác nói riêng, không có biểu hiện áp đặt ý chí của người đứng đầu trong giải quyết các công việc. Việc thực hiện tự phê bình và phê bình cũng được tập thể Đảng ủy Cục thực hiện nghiêm túc. 

Hàng năm, Đảng ủy Cục đều lãnh đạo chính quyền xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án hàng năm. Qua kiểm tra, đã phát hiện những thiếu sót, hạn chế, vi phạm trong công tác quản lý, điều hành tại một số đơn vị; Trong thực thi nhiệm vụ của Chấp hành viên và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác thi hành án dân sự. Từ đó, chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, hạn chế, vi phạm

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Đảng ủy Cục cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác tự kiểm tra nội bộ tuy có thực hiện nhưng chất lượng, hiệu quả chưa được như mong muốn, vẫn còn có vụ việc chưa được sâu sát; Chưa kịp thời họp bàn các giải pháp để khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thi hành án, nhất là trong công tác kê biên, định giá tài sản, bán đấu giá tài sản thi hành án để thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế; Việc kiểm tra, giám sát Chấp hành viên trong chấp hành quy định của pháp luật về kê biên tài sản, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản nên trong thời gian qua hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản còn chưa được quyết liệt.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc

Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Đảng ủy Cục THADS Thành phố đề ra phương hướng năm 2020, đó là: Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, học tập và thực hiện nghị quyết của Đảng, luôn xác định đây là nhiệm vụ quan trọng giúp thống nhất trong nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, từ đó có chương trình hành động phù hợp tại đơn vị; Xác định rõ vai trò của cá nhân trong tập thể lãnh đạo, vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị để thấy rõ trách nhiệm trước Đảng, trước dân mà phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có thái độ cương quyết, thẳng thắn trong việc đấu tranh tự phê bình và phê bình; Triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản lý vụ, việc thi hành án dân sự từ khi thụ lý đến khi giải quyết xong, hạn chế tình trạng hồ sơ trễ hạn, tồn đọng;

Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị thuộc Cục trong công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt thông tin, dư luận nhân dân liên quan đến công tác thi hành án dân sự, báo cáo Đảng ủy Cục để kịp thời xử lý, tạo sự uy tín trong người dân; Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản Chỉ đạo của TW và của Đảng ủy Cục; Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, ngăn chặn kịp thời những sai phạm, xây dựng đội ngũ công chức trong sạch, vững mạnh. Công tác tổ chức cán bộ cần tiếp tục được chú trọng, đào tạo bồi dưỡng đúng, đủ đảm bảo yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình, các quy chế, quy định chương trình công tác của đơn vị. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm