TP.Nha Trang thí điểm thực hiện trao Giấy báo tử tại gia đình của công dân chết

(PLVN) - UBND TP.Nha Trang vừa ban hành Quyết định triển khai thí điểm thực hiện trao Giấy báo tử, Trích lục khai tử tại gia đình của công dân chết trên địa bàn thành phố.

Theo đó, khi nhận được thông báo từ đại diện thôn, tổ dân phố hoặc các chi hội, đoàn thể ở thôn, tổ dân phố về việc có công dân chết trên địa bàn xã, phường, lãnh đạo UBND xã, phường cử công chức Tư pháp - Hộ tịch và đại diện thôn, tổ dân phố đến tận nhà chia sẻ, hỗ trợ hướng dẫn gia đình vừa có người chết thực hiện thủ tục đăng ký khai tử tại nhà (đối với công dân đã chết có đăng ký thường trú) hoặc ghi nhận sự kiện chết để cấp giấy báo tử (đối với công dân đã chết có đăng ký tạm trú hoặc đang sinh sống tại địa phương).

Thực hiện thu thập thông tin, lập Tờ khai, thu nhận các giấy tờ liên quan để thực hiện thủ tục đăng ký khai tử và cấp giấy báo tử. Trường hợp gia đình có yêu cầu thực hiện thủ tục xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí cho người chết thì công chức Tư pháp - Hộ tịch hướng dẫn công dân đăng ký thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch và đại diện Thôn, Tổ dân phố đến nhà trao trích lục khai tử hoặc giấy báo tử trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký.Trường hợp công dân yêu cầu đăng ký thêm thủ tục xóa hộ khẩu thường trú thì thời hạn trao Trích lục khai tử và Sổ hộ khẩu không quá 06 ngày làm việc (nếu hồ sơ không xác minh) hoặc không quá 09 ngày (nếu hồ sơ có xác minh). Gia đình của người chết cử người đại diện để nhận giấy báo tử, trích lục khai tử, hộ khẩu (đối với trường hợpcông dân yêu cầu đăng ký thêm thủ tục xóa hộ khẩu thường trú).

Việc thực hiện thí điểm sẽ tiến hành từ ngày 01/9/2019 đến ngày 30/8/2020trên địa bàn 03 xã: Vĩnh Thái, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp. Tháng 9/2020 thực hiện sơ kết Đề án. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, UBND thành phố xem xét trình HĐNDthành phố ban hành Nghị quyết về tổ chức trao giấybáo tử, trích lục khai tử tại gia đình để có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện và bố trí kinh phí thực hiện thường xuyên cho các năm tiếp theo trên toàn địa bàn thành phố. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm