Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

(PLVN) - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính. 

Hình minh họa

Hình minh họa

Theo đó, chỉ được thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính khi kết quả này được khẳng định bởi phòng xét nghiệm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính tại Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV.

Việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính phải được thực hiện chậm nhất là 72 giờ kể từ khi người chịu trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm nơi người bệnh được lấy mẫu xét nghiệm nhận được phiếu trả lời kết quả xét nghiệm HIV dương tính, trừ các trường hợp sau đây: 1. Chưa đến thời điểm hẹn nhưng người được xét nghiệm đến nhận kết quả xét nghiệm; 2. Người được xét nghiệm không đến nhận kết quả xét nghiệm.

Dự thảo đưa ra trình tự thông báo kết quả xét nghiệm đối với các trường hợp đến xét nghiệm HIV tại cơ sở y tế thuộc hệ y tế dự phòng, đối với các trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm HIV tại các cơ sở tư vấn xét nghiệm tự nguyện, đối với trường hợp người được xét nghiệm HIV là người đến khám tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Dự thảo cũng đưa ra đề xuất về trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của người nhiễm HIV cho vợ hoặc chồng, bao gồm trường hợp người nhiễm tự thông báo và người nhiễm ủy quyền cho nhân viên tư vấn thông báo.

Dự thảo nêu rõ, việc thông báo tình trạng nhiễm HIV của người nhiễm HIV cho vợ hoặc chồng hoặc người chuẩn bị kết hôn với người nhiễm thực hiện theo các quy định tại khoản 2 Điều 8 Quyết định số 2673/QĐ-BYT ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng./.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm