Đề nghị tôn vinh doanh nhân là anh hùng nếu tạo được 10.000 việc làm

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Hội đồng TW các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam, kiến nghị với Thủ tướng: Chính phủ nên lấy tiêu chí giải quyết công ăn việc làm là chỉ tiêu chủ yếu đánh giá đóng góp của doanh nhân đối với đất nước, để có thể phong cho họ các danh hiệu dũng sĩ, anh hùng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Cup Thánh Gióng cho doanh nhân tiêu biểu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Cup Thánh Gióng cho doanh nhân tiêu biểu.

“Chúng tôi, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng tạo việc làm cho người lao động là sứ mệnh cao cả của mình trước Tổ quốc. Chúng tôi rất mong cả hệ thống chính trị sẽ hậu thuẫn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện sứ mệnh này”, ông Vũ Tiến Lộc bày tỏ.

Cũng theo ông Lộc, nếu doanh nghiệp tạo được 10 việc làm đàng hoàng cho người lao động thì cấp xã nên ghi nhận, nếu tạo 100 việc làm thì cấp huyện tôn vinh, 1.000 việc làm thì tỉnh tôn vinh, ghi nhận. Còn nếu tạo 10.000 việc làm đàng hoàng thì Thủ tướng và Chính phủ tôn vinh doanh nhân là những dũng sĩ, anh hùng.

Kiến nghị được đưa ra tại lễ phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập - phát triển”, mới đây.

Tại buổi lễ, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cam kết: "Chúng tôi hứa sẽ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước mà Thủ tướng đã giao là phải đoàn kết, hợp tác, đổi mới, sáng tạo, phải tuân thủ luật pháp, phải liêm chính, thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội và văn hóa kinh doanh".

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho rằng, bốn nhiệm vụ trên như bốn trụ cột của ngôi nhà doanh nghiệp. Bốn động cơ để đoàn tàu doanh nghiệp Việt Nam vững tiến tới mục tiêu đất nước có trên 1 triệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả vào năm 2020.

Tại buổi lễ, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện “3 đồng hành, 5 hỗ trợ" với cộng đồng doanh nghiệp.
"Ba đồng hành" là đồng hành đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; đồng hành trong hoàn thiện thể chế, pháp luật trên các lĩnh vực như xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, xây dựng, tín dụng, đầu tư… bảo đảm công khai, minh bạch, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; đồng hành và thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nghiệp, nhất là trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế vùng và địa phương. Tiếng nói của doanh nghiệp sẽ được Thủ tướng lắng nghe thường xuyên.

Năm hỗ trợ là: Hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động; hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm quyền kinh doanh bình đẳng, tiếp cận nguồn lực và cơ hội; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm