Hà Tĩnh thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại sau khi Formosa nhận trách nhiệm

(PLO) - Chủ tịch UBND Hà Tĩnh, Đặng Quốc Khánh ký vừa ra Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại sau sự cố cá chết. Động thái này diễn ra sau khi Công ty Formosa nhận trách nhiệm, gây ra nguyên nhân cá chết. 

Ngu dân Hà Tĩnh xót xa nhìn cá chết

Ngu dân Hà Tĩnh xót xa nhìn cá chết

Hội đồng có trách nhiệm xây dựng đề cương nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ, thành lập tổ giúp việc, chỉ đạo thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại cấp huyện, xây dựng kế hoạch cụ thể kiểm tra, đánh giá chính xác giá trị thiệt  hại sau sự cố môi trường trên tất cả các lĩnh vực bị ảnh hưởng trong thời gian hoàn thành sớm nhất. Đồng thời, đề xuất giải pháp tổng thể để khôi phục sự cố và ổn định sản xuất phù hợp với quy định và thực tế ở các địa phương. Tổng hợp báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, Ban chỉ đạo và UBND tỉnh.

Hội đồng có thẩm quyền yêu cầu, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các Sở, ngành liên quan, Hội đồng đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường của các huyện, thị xã triển khai thực hiện đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường của các huyện, thị xã triển khai thực hiện đánh giá thiệt hại đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, minh bạch theo đúng quy định của nhà nước; xem xét, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện của Hội đồng cấp huyện.

Thành viên của Hội đồng có quyền điều động cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình để thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

UBND tỉnh Hà Tĩnh phát gao hỗ trợ ngư dân

Theo Quyết định này, ông Dương Tất Thắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; ông Đặng Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Phó chủ tịch Hội đồng; Thành viên Hội đồng gồm đại diện các Sở, ngành bao gồm các ông, bà: ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở tài nguyên môi trường, ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ông Nguyễn Trí Lạc, Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội, bà Phùng Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Sở tài chính… và đại diện Chủ tịch UBND thị xã, huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà, Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Cũng theo UBND Hà Tĩnh, về kinh phí hoạt động, Sở Tài chính thanh toán, tham mưu cho UBND tỉnh cấp kinh phí cho hoạt động của Hội đồng qua Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đảm bảo chế độ theo quy định hiện hành.

Như PLVN đã đưa tin, chiều ngày 30/6, Chính phủ cũng đã tổ chức họp báo chuyên đề và công bố nguyên nhân cá chết bất thường tại ven biển 4 tỉnh miền Trung. Theo đó, kết luận những vi phạm và sự cố trong quá trình thi công vận hành thử nghiệm tổ hợp nhà máy của Formosa Hà Tĩnh là nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng, làm hải sản tại 4 tỉnh miền Trung chết bất thường.

Công ty Formosa đã nhận trách nhiệm gây ra sự cố môi trường trên đồng thời cam kết thực hiện 5 điểm để khắc phục sự cố. Số tiền Công ty này bồi thường thiệt hại kinh tế cho người dân và bồi thường xử lý môi trường biển là 11.500 tỷ đồng, tương đương 500 triệu USD.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm