Trung tâm hành chính công Tam Kỳ hoạt động trong quý II/2017?

(PLO) - TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đang tập trung mọi điều kiện cần thiết để phấn đấu đưa Trung tâm hành chính công (gọi tắt là Trung tâm) đi vào hoạt động trong quý II/2017. Trong đó, thành phố chú trọng xây dựng lộ trình phù hợp cho từng giai đoạn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

TP Tam Kỳ vừa tổ chức cuộc họp (lần thứ 3) góp ý cho đề án thành lập Trung tâm, theo đó, về cơ bản, cơ cấu của Trung tâm được tổ chức tinh gọn, gồm Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc; các viên chức làm công tác chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, hành chính phục vụ.

Bộ phận nghiệp vụ gồm 3 phòng: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Phòng Giám sát và giải quyết khiếu nại. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc UBND thành phố Tam Kỳ. Dự kiến tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm khoảng 28 – 35 người, trong đó cán bộ chuyên trách từ 8 - 10 người. Theo đề án, tổng dự toán kinh phí đầu tư xây dựng Trung tâm khoảng 7 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, được trang bị những phương tiện, thiết bị hiện đại.

Ông Văn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ nhấn mạnh: “Trung tâm chính là bộ mặt của thành phố, cụ thể hóa quyết tâm cải cách hành chính mạnh mẽ của thành phố đô thị loại 2. Do đó, đây không phải là nơi để các cơ quan thuyên chuyển người mình không thích đi, hoặc chuyển đi người không đáp ứng được năng lực, mà thực sự phải là những người làm được việc. Cán bộ ở Trung tâm phải được tuyển chọn kỹ lưỡng, có đủ năng lực, sức khỏe và kinh nghiệm công tác, có phẩm chất, đạo đức tốt và tác phong, thái độ chuẩn mực, giao tiếp tốt với cá nhân, tổ chức”.

Cũng theo lãnh đạo thành phố, Trung tâm đi vào hoạt động là đầu mối thúc đẩy việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên tinh thần “3 giảm”, là giảm hồ sơ thủ tục, thời gian, chi phí. Vì vậy, từng cán bộ được chọn vào Trung tâm phải là những người có chuyên môn sâu ở từng lĩnh vực phụ trách, có khả năng phân loại, xử lý hồ sơ ngay từ khi tiếp nhận, hạn chế tình trạng công dân phải đi lại bổ sung hồ sơ nhiều lần... 

Hiện thành phố đang tích cực rà soát, đánh giá kỹ từng bộ thủ tục trước khi đưa vào Trung tâm. Nếu trong thời gian đánh giá, những lĩnh vực nào đang vận hành, giải quyết hiệu quả thì không cần thiết đưa vào Trung tâm, tránh tình trạng làm theo hình thức, giảm hiệu quả. Bước đầu vận hành Trung tâm, thành phố sẽ thực hiện thí điểm một số lĩnh vực có những đầu việc đang giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố như đất đai, đăng ký kinh doanh, tư pháp, hộ tịch, lao động - thương binh và xã hội, công an…

Từ nay đến khi Trung tâm chính thức đi vào vận hành sẽ còn rất nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng với quyết tâm cải cách hành chính mạnh mẽ và một lộ trình phù hợp, Tam Kỳ phấn đấu đưa Trung tâm đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm