Bạc Liêu phổ biến các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8

(PLVN) -Sáng ngày 18/6, Sở Tư Pháp tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, Nghị định được Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV thông qua (lần 2). 

Bạc Liêu phổ biến các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8

Tham dự Hội nghị có ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh; Cùng tham gia Hội nghị có trên 250 đại biểu là các Sở, ngành, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên pháp luật triển khai 4 luật gồm: Luật lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật quản lý, sử dung vũ khí, vật lieu nổ & công cụ hổ trợ.

Thông qua hội nghị, giúp cho lãnh đạo các cấp, các ngành nắm bắt kịp thời nội dung, ý nghĩ, tầm quan trọng của các Luật mới ban hành, qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác giáo dục phổ biến pháp luật và phục vụ tốt cho công tác…

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 đã thông qua 11 luật. Nội dung của các văn bản đã thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; cũng như nguyên tắc bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định Hiến pháp và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật nước ta.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành thành phố quan tâm, chỉ đạo lựa chọn các văn bản luật liên quan, phù hợp để triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị; trong đó, lưu ý về hiệu lực thi hành của các văn bản luật để triển khai, phổ biến kịp thời và phù hợp. Trong công tác tuyên truyền ra nhân dân cần chú ý lựa chọn nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao như: qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở; lồng ghép tuyên truyền qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, qua hoạt động hòa giải ở cơ sở...

Ngoài các hình thức tuyên truyền trực tiếp, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Trần Minh Đức cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật như sử dụng các Cổng thông tin, Trang thông tin điện tử của từng ngành, địa phương và các hình thức phù hợp khác...

Sau hội nghị, các đại biểu tiếp tục tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản của các luật. Phổ biến các luật mới ban hành phải đảm bảo kịp thời, chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; sử dụng các hình thức, biện pháp linh hoạt và phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, cán bộ, người dân được biết và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, tất cả các văn bản pháp luật trên là những văn bản quan trọng, có liên quan trực tiếp đến việc thực thi pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, nên việc phổ biến các văn bản pháp luật trên là cần thiết, cần phải thực hiện ngay./.

Một số hình ảnh tai Hội nghị:

 
 
 

 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm