Bạc Liêu: Thi hành án dân sự công khai số điện thoại đường dây nóng

(PLVN) -Cục THADS Bạc Liêu cho biết, tháng 2/2021, công tác trực tiếp dân và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo được Cục THADS tỉnh duy trì thường xuyên; hàng ngày công chức trực tiếp dân và tiếp nhận đơn thư của công dân.

Bạc Liêu: Thi hành án dân sự công khai số điện thoại đường dây nóng

Lãnh đạo Cục trực tiếp công dân định kỳ theo quy định. Thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng và Hộp thư điện tử đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong công tác thi hành án dân sự, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính. Tính đến ngày 28/02/2021, đã tiếp 85 lượt công dân tại Phòng tiếp công dân của các cơ quan THADS trong tỉnh.

 Số đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận là 10 đơn. Trong đó, khiếu nại 09 đơn, tố cáo 01 đơn, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thi hành án dân sự là 10 đơn. Kết quả đã giải quyết xong 07/10 đơn khiếu nại, đạt tỷ lệ 70%. Hiện còn 03 đơn khiếu nại đang trong quá trình giải quyết theo quy định. Không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài.

Thời gian tới, Cục THADS Bạc Liêu cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo,tăng cường công tác kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất tại các đơn vị để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vi phạm, tham nhũng, tiêu cực và khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS. Đồng thời, các đơn vị thi hành án dân sự cấp huyện chủ động thường xuyên tự kiểm tra, báo cáo kết quả tự kiểm tra theo đúng nội dung, thời gian theo kế hoạch Cục đã chỉ đạo. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm