Bộ trưởng Lê Thành Long trao quyết định bổ nhiệm 4 lãnh đạo cấp Vụ

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long mới trao các quyết định bổ nhiệm cho 4 lãnh đạo cấp Vụ.

 Bộ trưởng Lê Thành Long trao quyết định bổ nhiệm 4 lãnh đạo cấp Vụ

Theo đó, ông Nguyễn Quang Thái, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp nhận Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Văn Cương, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp.

Ông Đoàn Trung Kiên, Quyền Giám đốc Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp;

Bộ trưởng Lê Thành Long đồng thời trao Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Phú, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp.

Cùng chuyên mục
Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(PLVN) -Sáng 12/8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì buổi làm việc với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 – 2021. 
Đọc thêm