Bộ Tư pháp quán triệt một số văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(PLVN) -Sáng 18/9, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Nguyễn Khánh Ngọc, Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh, Mai Lương Khôi; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp cùng các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng Bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ…

 

Hội nghị đã được nghe quán triệt các nội dung cơ bản các Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long tổng kết lại những nội dung quan trọng của các chuyên đề đã được đại diện các đơn vị thuộc Bộ trình bày tại Hội nghị. Đề cập đến một số nội dung trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Bộ trưởng lưu ý, đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, riêng đối với Bộ Tư pháp, khi thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm, áp dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức, thực hiện. 

Đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp, nhất là trong công tác quản lý luật sư, Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh đến quy tắc đạo đức hành nghề, việc kết hợp hài hòa giữa đạo đức hành nghề luật sư và chuyên môn nghiệp vụ chính là mục tiêu lâu dài cần hướng tới.Về vấn đề bảo đảm an ninh mạng, Bộ trưởng lưu ý, bên cạnh vấn đề bảo đảm hạ tầng, kỹ thật thì cần lưu ý đến việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị cần thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Đảng ủy, Ban cán sự đảng, các đơn vị tiếp tục quan tâm tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; trong lĩnh vực chuyên môn, phải bám sát vào chủ trương, đường lối của đảng để tham mưu cho công tác thể chế hóa và tổ chức thi hành pháp luật… 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm