Bộ Tư pháp: Tổ chức đoàn kiểm tra Chỉ thị số 32-CT/TW tại nhiều Bộ, ngành địa phương

(PLVN) - Nhằm thông tin về những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế khó khăn, đề xuất kiến nghị…của các Bộ, ngành địa phương cũng như những mô hình hay, sáng kiến mới trong triển khai thực hiện 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; bắt đầu từ hôm nay Báo Pháp luật Việt Nam mở chuyên mục Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. Bạn đọc có tin, bài xin gửi về: Báo Pháp luật Việt Nam số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội; email: bannoichinhplvn2019@gmail.com

Tại các địa phương được kiểm tra cho thấy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW đã được thực hiện nghiêm túc, toàn diện đến 3 cấp chính quyền, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cũng như các cơ quan, các sở, ban, ngành

Bộ Tư pháp cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, ngày 16/5/2019, Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 đã ban hành Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32 về việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX). Theo đó, các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương phải tổ chức việc tổng kết, đánh giá kết quả 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 theo Kế hoạch.

Nội dung tổng kết tập trung đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân trong quá trình triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003; rút ra những bài học kinh nghiệm, nhận diện bối cảnh, yêu cầu mới của công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ đó đề ra định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường, đổi mới vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

Triển khai Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW , Bộ Tư pháp đã tổ chức đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo tại Kiên Giang, Bạc Liêu, Phú Yên, Khánh Hòa, Viện kiểm sát nhân dân tối cao…Nội dung kiểm tra tập trung việc đánh giá kết quả 15 năm triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW trên các mặt: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương; vai trò giám sát công tác PBGDPL của Hội đồng nhân dân; công tác quản lý nhà nước; nguồn lực dành cho công tác PBGDPL về con người, kinh phí, hoạt động xã hội hóa; việc kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, khen thưởng; các mô hình, giải pháp mới để nhân rộng; ý nghĩa, tác dụng, hiệu quả của Chỉ thị số 32-CT/TW, công tác PBGDPL nói chung đối với sự chuyển biến ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, sự phát triển kinh tế, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Phú Yên
Tại các địa phương được kiểm tra cho thấy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW đã được thực hiện nghiêm túc, toàn diện đến 3 cấp chính quyền, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cũng như các cơ quan, các sở, ban, ngành. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy đảng đối với công tác PBGDPL đã được thay đổi về chất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đã được tăng cường bằng những chỉ thị, kế hoạch cụ thể. Việc đôn đốc, kiểm tra đối với quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPLcũng đã được chú trọng. Từ đó, công tác PBGDPL đã dần đi vào chiều sâu, có hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người dân cũng như của cán bộ, công chức, giúp cho các địa phương thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của người dân trên địa bàn. 
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Trưởng Đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW tại VKSNDTC
Ở Trung ương, qua kiểm tra tại VKSNDTC, Ban Cán sự Đảng VKSNDTC xác định việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 32 và các văn bản về PBGDPL là rất quan trọng nên đã chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong ngành luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, định hướng hoạt động tuyên truyền, PBGDPL trong ngành. Các đơn vị thuộc VKSNDTC, VKS cấp dưới đều xác định tuyên truyền, PBPL là công tác quan trọng của VKSND, là công việc thường xuyên, hàng ngày của chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư, Luật PBGDPL và các văn bản có liên quan, công tác tuyên truyền, PBPL của ngành KSND đã có nhiều đóng góp tích cực trong nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật của nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, quá trình triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW cũng còn tồn tại những hạn chế nhất định, một số cấp ủy, đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, nguồn lực cho công tác này còn hạn chế…Từ đó các ngành, địa phương đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể.

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang thực hiện các nhiệm vụ để tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. Dự kiến, hội nghị sẽ được tổ chức vào tháng 11/2019.

Cùng chuyên mục
Nỗ lực giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật

Nỗ lực giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật

(PLVN) -Trong 06 tháng đầu năm 2020, Bộ Tư pháp đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc ban hành nhiều kế hoạch và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư và triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1). 
Đọc thêm