Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác thanh tra

(PLVN) -Đây là một trong những yêu cầu của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu tại Hội nghị Triển khai công tác thanh tra năm 2020 diễn ra chiều ngày 8/1.

Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác thanh tra

Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra Bộ Tư pháp đã triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; công tác xây dựng văn bản phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Công tác thanh tra đột xuất được đẩy mạnh, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm, chú trọng. Công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Kết quả thanh tra cho thấy một số đơn vị được thanh tra đã thực hiện tương đối tốt các quy định pháp luật có liên quan, tuy nhiên qua thanh tra cũng kịp thời phát hiện một số trường hợp sai phạm. Từ đó đưa ra các kiến nghị, giúp Bộ tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của ngành; khắc phục kẽ hở của chính sách, pháp luật, ngăn ngừa những vi phạm pháp luật phát sinh.

 

Bên cạnh kết quả đạt được, kết quả công tác thanh tra vẫn còn khiêm tốn so với yêu cầu của các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong một số trường hợp chưa đảm bảo về mặt thời gian...

Nhận định thanh tra là lĩnh vực phức tạp, có khối lượng việc lớn, trong khi đó các quy định pháp luật liên quan tới chuyên ngành thanh tra vẫn còn bất cập, khó khăn nhưng năm vừa qua, Thanh tra Bộ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Năm 2020, trong bối cảnh các nguồn lực hạn chế, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra đối với công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành. 

Theo đó, Thứ trưởng đề nghị cần áp dụng đồng bộ các giải pháp để thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Thanh tra Bộ cần tổ chức thực hiện đúng tiến độ Kế hoạch thanh tra năm 2020, tăng cường thanh tra đột xuất; chú trọng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Cùng với đó, Thanh tra Bộ cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định liên quan tới công tác thanh tra, các quy chế, quy trình nội bộ; thực hiện tốt Đề án về cơ cấu tổ chức, tăng cường năng lực thanh tra Bộ. Đặc biệt cần chú trọng áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ làm thanh tra, tăng cường trao đổi, kinh nghiệm, tập huấn để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phối hợp để nâng cao chất lượng công việc. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm