Các cơ quan THADS tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

(PLVN) -Lãnh đạo Tổng cục THADS mới đây đã ban hành Kế hoạch số 3532/TCTHADS-VP về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Theo đó, Kế hoạch đã xác định rõ các hoạt động hưởng ứng theo đúng chủ đề “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2020, toàn ngành Tư pháp nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

Kế hoạch đã tập trung vào các hoạt động như: Thông tin, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực do Tổng cục THADS quản lý tới Nhân dân bằng hình thức phù hợp; đăng tải các tin, bài về Ngày Pháp luật Việt Nam, về kết quả công tác THADS địa phương trên Trang Thông tin điện tử của Cục THADS và Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục THADS. Các Cục THADS địa phương thực hiện treo băng rôn, pa nô, áp phích… về Ngày Pháp luật Việt Nam; vận động công chức, người lao động thuộc đơn vị tham gia Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử. Cùng với đó, tích cực triển khai các hoạt động khác hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam do Bộ Tư pháp phát động… 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm