Đẩy mạnh phổ biến pháp luật trong toàn hệ thống THADS

(PLO) - Ngày 26/02/2018, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Nguyễn Văn Lực đã ký quyết định ban hành Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về thi hành án năm 2018 nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn hệ thống THADS.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Kế hoạch xác định đẩy mạnh công tác PBGDPL trong toàn hệ thống THADS, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống THADS; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đương sự và các đối tượng có liên quan, góp phần triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về THADS, thi hành án hành chính.

Đưa công tác PBGDPL trở thành công cụ quan trọng, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được giao trong toàn hệ thống. Qua đó, phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả trong công tác PBGDPL; tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân,; nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống THADS.

Kế hoạch yêu cầu đa dạng hóa hình thức, phương pháp PBGDPL phù hợp với đặc thù công tác THADS, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, huy động gắn với khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội bảo đảm cho công tác PBGDPL; các hoạt động PBGDPL phải được tiến hành thường xuyên, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống THADS và từng cơ quan THADS trong năm 2018. Xác định công tác PBGDPL là một trong những nhiệm vụ của toàn hệ thống, trong đó phát huy vai trò chủ động và tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cơ quan THADS địa phương với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc PBGDPL về thi hành án trên địa bàn.

Theo Kế hoạch, những nội dung trọng tâm PBGDPL trong năm 2018 là: Pháp luật về thi hành hành chính và theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục THAHC và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án; Pháp luật về THADS và các văn bản pháp luật có liên quan…; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, trong đó chú trọng PBGDPL về những điểm mới, các hoạt động triển khai và các văn bản hướng dẫn thi hành; Việc triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích.

Các nhiệm vụ cụ thể bao gồm ban hành Kế hoạch PBGDPL về thi hành án năm 2018 và tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, bài bản trong hệ thống; Xây dựng phóng sự truyền hình về THAHC; Dịch các tài liệu, văn bản, quy định pháp luật về THAHC, THADS của một số nước trên thế giới; Xây dựng và phát hành tài liệu về các tình huống nghiệp vụ THADS, THAHC; Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, tập huấn tra cứu hoặc lồng ghép vào các buổi tập huấn, hội thảo, hội nghị do Tổng cục tổ chức về kết quả pháp điển đề mục THADS;

Các hoạt động PBGDPL về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL về dịch vụ bưu chính công ích, việc triển khai cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến trong hệ thống… Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, các Cục THADS chủ động triển khai công tác PBGDPL về THADS, THAHC và pháp luật có liên quan đến các công chức, người lao động và nhân dân, đặc biệt là đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Được biết, thời gian qua, Tổng cục THADS đã có nhiều hình thức nhằm đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên tuyền PBGDPL về THADS đến gần hơn với người dân, đặc biệt là đương sự trong các vụ việc THADS. Trong đó, Tổng cục THADS đã tổ chức biên soạn nội dung và cấp phát các loại tờ gấp phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực thi hành án đặt tại trụ sở các Cục/ Chi cục THADS trực thuộc để phục vụ người dân có nhu cầu đến tìm hiểu, liên hệ làm việc.

Tổng cục THADS cũng tăng cường PBGDPL về THA thông qua các phương tiện truyền thông, cổng thông tin điện tử THADS... Ở địa phương, các cơ quan THADS cũng chủ động tìm tòi, đưa vào thử nghiệm những hình thức PBGDPL mới và thực tế đã phát huy nhiều hiệu quả, không những giảm số vụ việc cưỡng chế phải huy động lực lượng mà qua đó, PBGDPL cho người dân nhất là những người dân ở vùng sâu, vùng xa, nơi ít có điều kiện tiếp cận pháp luật nói chung, pháp luật về THADS nói riêng.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm