Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về Phòng chống tham nhũng

(PLVN) -Chiều 1/10, Bộ trưởng Lê Thành Long đã họp với các đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng (PCTN). Tham dự cuộc họp còn có đại diện Ban Nội chính Trung ương và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về Phòng chống tham nhũng

Cuộc họp được tổ chức nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo số 78/TB-BTP ngày 15/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc thông báo kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long tại Hội nghị giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tháng 8/2020, trong đó có nội dung giao Thanh tra Bộ rà soát Kế hoạch công tác năm, Kế hoạch của Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban đạo đề xuất, tham mưu các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Thành viên Ban chỉ đạo. 

 

Sau khi nghiên cứu, rà soát, Thanh tra Bộ đã báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo (Chương trình số 227-CTr/BCĐTW ngày 20/01/2020), Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN ngày 06/3/2020.

 

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Diện, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp đã báo cáo về tình hình triển khai các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được giao chủ trì thực hiện. Tiếp đó, các đại biểu tham dự cuộc họp đã cung cấp thông tin cụ thể hơn về một số kết quả thuộc lĩnh vực đơn vị mình quản lý và lắng nghe các ý kiến góp ý từ đại diện Ban Nội chính Trung ương.

 

Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã cho ý kiến chỉ đạo về một số nội dung quan trọng của báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, như: cách thức, bố cục báo cáo, nội dung, kiến nghị báo cáo… Qua đó, Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các nhiệm vụ được giao theo đúng thời hạn và kịp thời báo cáo lại lãnh đạo Bộ khi có khó khăn, vướng mắc. 

 
Cùng chuyên mục
Đọc thêm