Đề cao các giải pháp mang tính phòng ngừa trong công tác cán bộ

(PLO) - Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác cán bộ trong Hệ thống thi hành án dân sự (THADS) diễn ra hôm qua (6/4). 

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Lương Khôi, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, các đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Thủ trưởng một số đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị thuộc Tổng cục cùng đại diện lãnh đạo một số Cục THADS.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB), Tổng cục THADS cho biết, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/BCSĐ ngày 14/3/2014 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCCB các cơ quan THADS giai đoạn 2014 – 2016, các khâu của công tác cán bộ trong hệ thống THADS đã được đổi mới căn bản và đi vào nền nếp. 

Đến nay, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác TCCB đã được hoàn thiện. Công tác bố trí, sử dụng công chức cơ bản phù hợp với cơ cấu vị trí việc làm, năng lực, trình độ của công chức và yêu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức được thực hiện tốt; công tác đánh giá, phân loại công chức, người lao động được thực hiện đúng quy định pháp luật, cơ bản phản ánh thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức.

Thực hiện tốt công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đã có bước đổi mới. Công tác chuyển đổi vị trí công tác đối với những chức danh tư pháp đã được thực hiện đúng quy định góp phần chủ động phòng ngừa, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả…

Tuy nhiên, công tác cán bộ trong hệ thống THADS vẫn còn những hạn chế như: một bộ phận đội ngũ chấp hành viên (CHV), công chức chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn; việc chuyển đổi, vị trí công tác đối với công chức thuộc diện chuyển đổi chưa được thực hiện thường xuyên; việc chuyển đổi vị trí công tác từ các cơ quan THADS sang các cơ quan tư pháp còn hạn chế…

Trao đổi tại Hội nghị, Cục trưởng Cục THADS Tây Ninh Lê Văn Tiễn cho rằng, 2 đợt Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS quyết định biệt phái CHV từ các tỉnh khác về cho Tây Ninh là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, hiệu quả. Công tác biệt phái vừa góp phần đáp ứng kịp thời sự thiếu hụt về nhân lực, vừa góp phần giải quyết được lượng án tồn đọng mà nếu chỉ có nội lực CHV của các cơ quan THADS tỉnh không thể đáp ứng được yêu cầu, do đó lượng án tồn đọng cũ lớn, lượng án phát sinh mới có chiều hướng gia tăng.

Còn Cục trưởng Cục THADS TP Hồ Chí Minh Vũ Quốc Doanh khẳng định phải đặc biệt chú trọng tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ được luân chuyển, điều động, biệt phái để họ có tâm thế tự nguyện, phấn khởi. Cùng với đó, cơ quan THADS cần quan tâm để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thường xuyên động viên tư tưởng, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ luân chuyển, biệt phái có động lực và yên tâm công tác.

Là người được chuyển đổi vị trí công tác từ Cục trưởng Cục THADS Vĩnh Phúc điều động, bổ nhiệm thành Cục trưởng Cục THADS Phú Thọ, đồng chí Nguyễn Đức Nghĩa chia sẻ, người được luân chuyển, điều động, biệt phái gặp những khó khăn nhất định trong việc tạo mối quan hệ mới, làm quen với công việc, nắm bắt địa hình, chế độ chính sách… Do vậy, cán bộ được chuyển đổi cần nêu cao sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm để nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Chia sẻ khó khăn trong công tác quy hoạch cán bộ tại địa phương, Phó Cục trưởng Cục THADS Thanh Hóa Lê Văn Khoa nhận định, nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cơ quan THADS còn hạn chế, chưa nhiều nguồn, nhất là nguồn từ ngoài hệ thống THADS. Ngoài ra, độ tuổi và năng lực, trình độ cán bộ trong diện quy hoạch đôi lúc chưa song hành; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đáp ứng về chất lượng còn khá hạn chế.

Chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác cán bộ của Hệ thống THADS, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế về thể chế; công tác xây dựng quy hoạch còn chậm, kéo dài, có nơi chất lượng quy hoạch chưa bảo đảm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ kế cận chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu nhiều Phó Cục trưởng Cục THADS. Chất lượng nguồn nhân lực không đồng đều; vấn đề chuyển đổi vị trí công tác đối với Cục trưởng Cục THADS đã giữ 2 nhiệm kỳ và công tác biệt phái CHV còn một số vấn đề nhất định.

Do đó, Thứ trưởng đề nghị toàn Hệ thống THADS cần tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục THADS về công tác cán bộ; chủ động nhận diện, đánh giá tình hình trong công tác TCCB. Các cơ quan THADS cần tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, trong đó chú trọng đội ngũ quản lý lãnh đạo; thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác. Công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch, bồi dưỡng kỹ năng cho CHV phải được quan tâm hơn nữa; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành không chỉ ở cấp Cục mà còn ở cấp Chi cục, cấp phòng.

Các cơ quan THADS phải tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công chức đồng thời kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và có giải pháp phòng ngừa thường xuyên, liên tục để hạn chế các sai phạm.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm